COM(2012)716 EU - Vaststelling begroting EU
ONTWERP van algemene begrotingvan de EUvoor het begrotingsjaar 2013 - Algemene inleiding- Algemene staat van ontvangsten- Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP van algemene begrotingvan de Europese Unievoor het begrotingsjaar 2013 - Algemene inleiding- Algemene staat van ontvangsten- Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2013 VOLUME 3 SECTION III COMMISSION
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2012)716 NLEN
Extra COM-nummers COM(2012)716
Raadsdocument i 17195/12
Celex-nummer i 52012DC0716

2.

Key dates

Document 23-11-2012
Online publicatie 28-11-2012
Besluit 12-12-2012; 32013B0102

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.