Wet financiering politieke partijen belangrijke stap voorwaarts

Met dank overgenomen van R.A. (Ruud) Koole i, gepubliceerd op maandag 25 februari 2013, 14:32.

De Eerste Kamer debatteert dinsdag over het wetsvoorstel inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen. Het vormt een belangrijke stap voorwaarts op het pad van de transparantie van politieke financiën. De PvdA-fractie zal daarom zeker voor dit wetsvoorstel stemmen. Niettemin hebben we bij enkele onderdelen nog vragen.

Deze vragen betreffen de inhoudelijke grondslag van overheidssubsidiëring van politieke partijen, de uitbreiding van de transparantieregels tot het sub-nationale niveau, de hoogte van drempel- en maximumbedragen van giften, de neveninstellingen en het toezicht. Lees mijn integrale inbreng aan het debat voor een uitgebreide toelichting.

Integrale inbreng aan debat (pdf) >

Integrale inbreng aan debat (htm) >