Veilig kunnen stemmen in coronatijd

Met dank overgenomen van R.A. (Ruud) Koole i, gepubliceerd op dinsdag 3 november 2020.

Voorzitter, graag dank ik de ministers en de ambtenaren voor de spoedige beantwoording van onze vragen. Wij steunen het doel van deze wet om in coronatijd veilig te kunnen stemmen, zonder dat het recht om te kunnen stemmen wordt aangetast.

Wij begrijpen uit de separate brief van de minister van afgelopen vrijdag dat er nog een tweede spoedwetsvoorstel zal komen, als aanvulling op het huidige voorstel. Dat tweede voorstel wachten we af, maar we hebben over het huidige voorstel nog een enkele vraag.

“Wij steunen het doel van deze wet om in coronatijd veilig te kunnen stemmen”

In de beantwoording op de vragen benadrukt de minister de eigen verantwoordelijkheid van kiezers bij het invullen van de gezondheidscheck. Laten we er vanuit gaan dat deze meeste mensen zich inderdaad verantwoordelijk gedragen.

Maar wat indien een kiezer weigert die gezondheidscheck in te vullen of weigert de hygiënemaatregelen te volgen, omdat hij al die corona-maatregelen maar onzin vindt, en - nadat de hele escalatieladder is doorlopen - weigert gehoor te geven aan het verzoek om het stembureau te verlaten, wat dient er dan te gebeuren?

Nu kan de voorzitter van een stembureau ook buiten coronatijden zo’n verzoek doen, maar de kans op zo’n verzoek en de weigering daaraan gehoor te geven is door de maatschappelijke discussie over de corona-maatregelen waarschijnlijk groter. Op welke extra ondersteuning kan de voorzitter van een stembureau dan rekenen om de zaak niet uit de hand te laten lopen?

“Laten we er vanuit gaan dat deze meeste mensen zich inderdaad verantwoordelijk gedragen.”

Voorzitter, een tweede vraag betreft de uitbreiding van het aantal volmachten van twee naar drie. Dat geldt niet voor de herindelingsverkiezingen. In de beantwoording stelt de minister dat het niet kan worden uitgesloten dat enkele kiezers daar meer moeite zullen hebben om een volmachtnemer te vinden. Dat moet dan maar worden geaccepteerd.

Maar als we dat bij die herindelingsverkiezingen accepteren, waarom accepteren we dat dan ook niet bij de Tweede Kamerverkiezingen, gezien de grotere kans op fraude die de uitbreiding van het aantal volmachten nu eenmaal met zich mee brengt?