2013 AFCOS Conference, Ankara - EU monitor

EU monitor
Woensdag 27 mei 2020
kalender

2013 AFCOS Conference, Ankara

Kocatepe-moskee in Ankara, Turkije.
Wikipedia: Bjørn Christian Tørrissen
datum 26 juni 2013
plaats Ankara, Turkije
organisatie Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) i

  • Date: 26-28/6/2012
  • Location: Ankara - Turkey
  • Organisers: DG ENLARG, DG BUDG and OLAF

1.

Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF)

Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF) is een directoraat-generaal i dat tot doel heeft fraude, corruptie en andere onrechtmatige activiteiten in de Europese Unie te bestrijden. Hieronder valt ook de bestrijding van wanbeheer binnen EU-instellingen zelf. Met deze doelstelling beschermt OLAF de financiële belangen van de Europese Gemeenschap.

De belangrijkste werkzaamheden van het Europees anti-fraudebureau zijn het verrichten van onderzoek, het bevorderen van de samenwerking tussen autoriteiten in de lidstaten en het verstrekken van hulp aan de EU-lidstaten bij hun activiteiten in het kader van fraudebestrijding. Bovendien draagt OLAF bij tot het opzetten van de fraudebestrijdingsstrategie van de Europese Unie en neemt het initiatieven die nodig zijn om de betrokken wetgeving te verbeteren.

2.

Meer over...