Directoraat-generaal Begroting (BUDG)

Het is de taak van dit directoraat-generaal i om ervoor te zorgen dat de EU zich aan de begroting houdt. Dit doet het DG door ervoor te zorgen dat de inkomsten daadwerkelijk binnenkomen, dat de uitgaven netjes binnen de afspraken blijven, en door regels op te stellen voor de manier waarop de EU met haar geld omgaat. Het directoraat-generaal helpt ook met het opstellen van de nieuwe jaarbegrotingen van de EU.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Begroting en administratie i.

De werkzaamheden omvatten onder meer:

  • regels opstellen voor het vaststellen, uitvoeren en controleren van de begroting.
  • controle op de uitgaven en het opstellen van de jaarrekening
  • uitvoeren van betalingen van de EU
  • adviseren en verbeteren van de het financieel beheer binnen de Europese Commissie i
  • voorbereiden en begeleiden van de begrotingsvoorstellen
  • verdeling van middelen over de verschillende directoraten-generaal i
  • Zorgen dat de middelen aanwezig zijn die nodig zijn om Europees beleid uit te voeren, op basis van effectieve en betrouwbare financiële planning
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 2642 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.11.2022  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the remedial measures notified by Hungary under Regulation (EU, Euratom) 2020/2092 for the protection of the Union ...
Mededeling com(2022)687
 
09.11.2022  Wijziging van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 met betrekking tot de vaststelling van een gediversifieerde financieringsstrategie als algemene leenmethode.
Verordening com(2022)596
 
09.11.2022  Wijziging van Verordening 2020/2093 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2022)595
 
28.10.2022  Financierings­instrumenten, de begrotingsgaranties, de financiële bijstand en de voorwaardelijke verplichtingen Situatie op 31 december 2021.
Verslag com(2022)560
 
14.10.2022  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor steun aan zeven lidstaten nav natuurrampen in deze landen in de loop van 2021.
Besluit com(2022)665
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 232 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
01.07.2022  Ontwerp gewijzigde begroting 2022 nr. 4 - actualisering van de ontvangsten (eigen middelen) en andere technische aanpassingen.
Werkdocument Europese Commissie com(2022)350
 
22.04.2022  Gewijzigde begroting nr. 3 bij de begroting 2022 Financiering van opvangkosten van mensen die Oekraïne ontvluchten.
Werkdocument Europese Commissie com(2022)262
 
12.04.2022  Gewijzigde begroting nr. 2 bij de begroting 2022 om het overschot van het begrotingsjaar 2021 erin op te nemen.
Werkdocument Europese Commissie com(2022)250
 
28.01.2022  Gewijzigde begroting nr. 1 bij de begroting 2022 n.a.v. de aanpassing van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 .
Verordening com(2022)81
 
29.10.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor bijstand aan Kroatië in verband met de reeks aardbevingen vanaf 28 december 2020.
Besluit com(2021)963
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 286 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
27.07.2020  ONTWERP van de jaarlijkse begroting van de Unie voor het begrotingsjaar 2021.
com(2020)300
 
03.05.2018  Bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027.
Verordening com(2018)322
 
17.10.2016  Mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2017.
Besluit com(2016)678
 
19.10.2015  Gewijzigde begroting nr. 8 bij de begroting 2015 eigen middelen Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.
Besluit com(2015)545
 
14.10.2015  Terbeschikkingstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument voor onmiddellijke budgettaire maatregelen in het kader van de Europese migratieagenda.
Besluit com(2015)514