Directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i hield zich bezig met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en de voorbereidingen daarvoor. De uitbreiding moet leiden tot verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, welvaart en solidariteit over heel Europa. Dit DG viel onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen i.

Per 1 januari 2015 is dit DG vervangen door het DG Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen (NEAR) i.

De taken van dit DG zijn:

  • het beheren van het proces waarbij landen lid worden van de Europese Unie
  • het helpen van kandidaat-lidstaten en potentiële lidstaten met de Criteria van Kopenhagen i en het meten van hun voortgang
  • het definiëren en implementeren van het Europese stabiliteits-en associatiebeleid in de Balkanlanden
  • het onderhouden van de relatie met kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • problemen inventariseren als gevolg van de toetreding van Cyprus als een verdeeld eiland
  • het beheren van de financiële steun aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
  • het beheren van de het informatie- en communicatiebeleid van de Commissie gerelateerd aan kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaten
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 153 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van undefined in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
08.11.2023  Hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan.
Verordening com(2023)692
 
12.07.2023  Deepening EU integration in view of future enlargement.
ini(2023)2114
 
15.06.2023  Current and future challenges regarding cross-border cooperation with neighbouring countries.
ini(2023)2076
 
25.11.2021  Security in the Eastern Partnership area and the role of Common Security and Defence Policy.
ini(2021)2199
 
25.11.2021  EU Border Regions: Living labs of European integration.
ini(2021)2202
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 57 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door undefined, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
20.06.2023  Instelling van de faciliteit voor Oekraïne.
Verordening com(2023)338
 
14.06.2018  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
Verordening com(2018)465
 
06.10.2016  Sluiting van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)640
 
18.07.2016  Procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Verordening com(2016)460
 
30.04.2015  Sluiting stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Associatieovereenkomst com(2015)181
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door undefined zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.11.2013  Goedkeuring van het door de Commissie, namens Euratom, sluiten van een protocol bij de overeenkomst met Macedonië om rekening te houden met de toetreding van Kroatië.
Aanbeveling com(2013)778
 
10.04.2008  Wijziging van Verordening (EG) nr. 866/2004 inzake een regeling op grond van artikel 2 van Protocol nr. 10 van de Toetredingsakte met voorschriften ten aanzien van ...
Verordening com(2008)8
 
20.11.2007  Ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken met Servië.
Besluit com(2007)744
 
06.11.2007  Beginselen, prioriteiten en voorwaarden die zijn opgenomen in het Europese partnerschap met Albanië.
Besluit com(2007)656
 
13.09.2007  Standpunt van de EG in het Interimcomité EG-Montenegro inzake het reglement van orde van het comité, met inbegrip van de taakomschrijving en de structuur van de ...
Besluit com(2007)522