Eurocommissaris voor Nabuurschapsbeleid en uitbreidingsonderhandelingen - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 22 november 2019
kalender

Deze functie wordt sinds november 2014 vervuld door Johannes Hahn i. Voorheen heette deze functie eurocommissaris voor Uitbreiding en nabuurschapsbeleid.

Deze Eurocommissaris i is verantwoordelijk voor het directoraat-generaal Uitbreiding i en heeft als taak:

  • het uitzetten van een strategie voor toetreding
  • het voeren van onderhandelingen met kandidaat-lidstaten
  • het communiceren naar de EU-burgers over de doelstellingen en knelpunten van het toetredingsproces
  • het vertegenwoordigen van de Europese Unie in derde landen en het bevorderen van samenwerking en dialoog
  • het versterken van de banden met de buurlanden ten oosten en zuiden van de Europese Unie door middel van het nabuurschapsbeleid i
  • het verzekeren van een correcte en effectieve inzet van de middelen van de dienst voor samenwerking: EuropeAid

1.

Team binnen de Commissie

Deze eurocommissaris valt onder drie van de projectteams die per beleidsthema in de Commissie zijn ingericht. De werkzaamheden van de eurocommissarissen binnen die teams worden gecoördineerd door één van de vicevoorzitters van de Commissie.

Team (direct betrokken)

Team (indirect betrokken)

2.

Gerelateerde diensten

3.

Meer informatie