Directoraat-generaal Nabuurschap en uitbreiding (NEAR) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 18 september 2020
kalender

Directoraat-generaal Nabuurschap en uitbreiding (NEAR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met nabuurschapsbeleid i van de Europese Unie en de onderhandelingen over mogelijke uitbreiding. Het doel van het nabuurschapsbeleid is om partnerlanden van de EU te ondersteunen in het doorvoeren van democratische hervormingen, het ontwikkelen van een rechtsstaat en het creëren van inclusieve economische groei. Dit moet leiden tot een verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, en welvaart en solidariteit in Europa. Ook coördineert DG NEAR de beleidsafspraken met de landen die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte i.

Dit directoraat-generaal vervangt sinds 2015 het directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG) i. Deze verandering moest benadrukken dat de EU zich meer op de relaties met de buurlanden richt, en minder op een snelle uitbreiding van de Unie. DG NEAR heeft daarom ook enkele taken met betrekking tot het beleid ten aanzien van de oostelijke en zuidelijke buurlanden overgenomen van het DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking i.

DG NEAR werkt nauw samen met de Europese diplomatieke dienst i en voor specifieke onderwerpen ook de beleidsspecifieke directoraten-generaal. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Nabuurschap en uitbreiding i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 31 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.04.2020  Vierde jaarverslag over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.
Mededeling com(2020)162
 
29.04.2020  Steun aan de Westelijke Balkan voor de bestrijding van COVID-19 en het herstel na de pandemie: bijdrage Commissie voor de Westelijke Balkan top op 6 mei 2020.
Mededeling com(2020)315
 
05.02.2020  Commission Communication on Enhancing the accession process - A credible EU perspective for the Western Balkans.
Mededeling com(2020)57
 
29.05.2019  Mededeling inzake het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2019.
Mededeling com(2019)260
 
29.05.2019  Advies van de Commissie betreffende het verzoek van Bosnië en Herzegovina om toetreding tot de EU.
Mededeling com(2019)261
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 8 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.10.2016  Sluiting van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)640
 
06.10.2016  Ondertekening van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van Kroatië tot de EU.
Besluit com(2016)641
 
06.10.2016  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom van het protocol bij de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina in verband met de toetreding van ...
Aanbeveling com(2016)642
 
18.07.2016  Procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo.
Verordening com(2016)460
 
23.05.2016  Standpunt in de stabilisatie- en associatieraad EU-Kosovo met betrekking tot de vaststelling door de stabilisatie- en associatieraad van zijn reglement van orde.
Besluit com(2016)280
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.04.2015  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo*.
Aanbeveling com(2015)182