Directoraat-generaal Nabuurschap en uitbreiding (NEAR)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i houdt zich bezig met nabuurschapsbeleid van de Europese Unie en de onderhandelingen over mogelijke uitbreiding. Het doel van het nabuurschapsbeleid is om partnerlanden van de EU te ondersteunen in het doorvoeren van democratische hervormingen, het ontwikkelen van een rechtsstaat en het creëren van inclusieve economische groei. Dit moet leiden tot een verspreiding van vrede en stabiliteit, vrijheid en democratie, en welvaart en solidariteit in Europa. Ook coördineert DG NEAR de beleidsafspraken met de landen die zijn aangesloten bij de Europese Economische Ruimte i.

Dit directoraat-generaal vervangt sinds 2015 het directoraat-generaal Uitbreiding (ELARG) i. Deze verandering moest benadrukken dat de EU zich meer op de relaties met de buurlanden richt, en minder op een snelle uitbreiding van de Unie. DG NEAR heeft daarom ook enkele taken met betrekking tot het beleid ten aanzien van de oostelijke en zuidelijke buurlanden overgenomen van het toenmalige DG EuropeAid Ontwikkeling en Samenwerking.

DG NEAR werkt nauw samen met de Europese diplomatieke dienst i en voor specifieke onderwerpen ook de beleidsspecifieke directoraten-generaal. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Nabuurschap en Uitbreiding i.

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 40 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
17.07.2024  .
com(2024)321
 
12.03.2024  Voortgangsverslag over Bosnië en Herzegovina - maart 2024.
Mededeling com(2024)129
 
08.11.2023  Mededeling inzake het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2023.
Mededeling com(2023)690
 
08.11.2023  Nieuw groeiplan voor de Westelijke Balkan.
Mededeling com(2023)691
 
22.09.2023  Zevende jaarverslag over de Faciliteit voor vluchtelingen in Turkije.
Mededeling com(2023)543
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 13 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
15.04.2024  .
com(2024)172
 
08.11.2023  Standpunt EU ten aanzien van een besluit van de Stabilisatie- en Associatieraad EU-Albanië tot wijziging van zijn reglement van orde.
Besluit com(2023)681
 
08.11.2023  Hervormings- en groeifaciliteit voor de Westelijke Balkan.
Verordening com(2023)692
 
20.06.2023  Instelling van de faciliteit voor Oekraïne.
Verordening com(2023)338
 
14.06.2018  Instrument voor pretoetredingssteun (IPA III).
Verordening com(2018)465
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 1 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.04.2015  Goedkeuring van de sluiting namens Euratom, van de stabilisatie- en associatieovereenkomst met Kosovo*.
Aanbeveling com(2015)182