Team Europa: al 34 miljard euro uitbetaald voor de bestrijding van COVID-19 in partnerlanden

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 16 september 2021.

Sinds de COVID-19-uitbraak begin 2020 hebben de EU, de EU-lidstaten en de Europese financiële instellingen, als Team Europa, 34 miljard euro uitbetaald om partnerlanden te helpen de pandemie en de gevolgen ervan aan te pakken en zijn zo hun beloften met concrete resultaten nagekomen. Deze uitbetaling is reeds ruimschoots hoger dan het oorspronkelijke steunpakket van Team Europa. In het voorjaar van 2020 was 20 miljard euro toegezegd, en dat bedrag is ondertussen gestegen tot 46 miljard euro.

Jutta Urpilainen i, commissaris voor Internationale Partnerschappen: “In het voorjaar van vorig jaar werd de wereld met een ongekende crisis geconfronteerd. De internationale gemeenschap moest gezamenlijk reageren. Team Europa heeft gereageerd door onze deskundigheid en middelen te bundelen en gebruik te maken van onze respectieve sterke punten om gerichtere steun met een grotere impact te leveren. We hebben ook EU-programma's aangepast om beter in te spelen op de behoeften van ontwikkelingslanden. Team Europa kan er trots op zijn dat het op slechts één jaar tijd zo'n omvangrijk pakket heeft gemobiliseerd om onze partners in de hele wereld te ondersteunen.”

Team Europa heeft reeds steun gemobiliseerd voor meer dan 130 landen. Van de in totaal 46 miljard euro was in april 2021 al 34 miljard euro uitbetaald: 1,8 miljard euro voor noodrespons op humanitaire behoeften, 6,3 miljard euro voor de versterking van de gezondheids-, water- en sanitaire systemen en 25,8 miljard euro voor het verzachten van de sociale en economische gevolgen van de pandemie, met inbegrip van banenverlies en onderwijs.

De huidige stand van de uitbetalingen in verhouding tot de toezeggingen per regio is als volgt (per april 2021):

 • Nabuurschapsbeleid: 10,3 miljard euro van de 13,8 miljard euro
 • Afrika bezuiden de Sahara: 6,7 miljard euro van de 8,1 miljard euro
 • Westelijke Balkan en Turkije: 4,9 miljard euro van de 5,8 miljard euro
 • Azië en de Stille Oceaan: 2,7 miljard euro van de 3,2 miljard euro
 • Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: 1,5 miljard euro van de 3,0 miljard euro
 • Afrika, het Caribisch gebied en Stille Oceaan, regionaal: 445 miljoen euro van de 658 miljoen euro
 • Overzeese gebieden en Groenland: 203 miljoen euro van de 627 miljoen euro
 • Globale programma's: 5,1 miljard euro van de 7,5 miljard euro

Daarbovenop omvat de bijdrage van Team Europa garanties (2,1 miljard euro van de 3,3 miljard euro).

De EU heeft ook een leidende rol gespeeld bij het opzetten van de Covax-faciliteit, het enige wereldwijde initiatief ter ondersteuning van een eerlijke verdeling van vaccins over de hele wereld, met bijzondere aandacht voor lage- en middeninkomenslanden. In juni 2021 bedroeg de bijdrage van Team Europa aan de Covax-faciliteit meer dan 3 miljard euro.

Wat de uitbetalingen betreft, had Team Europa in april 2021 al 74 % van de toegezegde 46 miljard euro uitbetaald. In januari 2021 bedroegen de uitbetalingen 26,2 miljard euro en in april 2021 waren zij tot 34 miljard euro gestegen (+ 7,8 miljard euro).

Achtergrond

Het “Team Europa”-pakket is op 8 april 2020 door voorzitter Von der Leyen gelanceerd om de partnerlanden van de EU te ondersteunen bij de bestrijding van de COVID-19-pandemie en de gevolgen daarvan. De aanvankelijk toegezegde financiële steun bedroeg ongeveer 20 miljard euro en bestond uit middelen van de EU, haar lidstaten en financiële instellingen, met name de Europese Investeringsbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

Die financiële toezeggingen zijn vervolgens in januari 2021 tot 40,5 miljard euro verdubbeld. Sinds april 2021 zijn zij verder gestegen tot 46 miljard euro.

Deze collectieve mondiale steun is gericht op 1) noodhulp en onmiddellijke humanitaire behoeften; 2) de versterking van de gezondheids-, water-, sanitaire en voedingssystemen, en 3) de verzachting van de sociale en economische gevolgen van de pandemie.

Nadere informatie

Bezoek de webpagina van Team Europa, waar u het volgende persmateriaal kunt raadplegen:

 • Externe respons van Team Europa op COVID-19 (tot 8 april 2021) (uitsplitsing naar geografische regio en beleidsterrein)
 • Externe respons van de EU-instellingen op COVID-19 (tot 8 april 2021) (uitsplitsing per land)
 • Externe respons van de EU-instellingen op COVID-19 (kader)