COM(2013)450 EU - Vaststelling begroting EU
Ontwerp algemene begroting voor de EU voor het financiële jaar 2014

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2014 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2014 - General Introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2013)450 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)644; COM(2013)719
Raadsdocument i 13176/13
Celex-nummer i 52013DC0450

2.

Key dates

Document 28-06-2013
Online publicatie 01-07-2013
Besluit 20-11-2013; 32014B0067

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.