Leden maken balans op van Iers Voorzitterschap en resultaten Europese top

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 2 juli 2013, 13:45.

Veel is al gedaan om Europa opnieuw op het goede spoor te brengen maar er moet ook nog veel worden bereikt. De leden bespraken op dinsdagochtend met premier Enda Kelly en Commissievoorzitter Jose Manuel Barroso i wat het Iers voorzitterschap van de Raad bereikte in de eerste helft van 2013.. Ze bespraken verder het resultaat van de Europese top van 27-28 juni en een voorlopig akkoord voor de langetermijnbegroting die de werkgelegenheid en het economisch herstel zal beïnvloeden.

De leiders van de drie grootste fracties, de EVP, S & D en ALDE verwelkomden de erkenning van de lidstaten op de recente top dat het creëren van banen voor jongeren een prioriteit voor Europa zou moeten zijn.

De leden debatteerden ook over het voorlopig akkoord voor de EU-begroting (2014-2020). .De drie grootste fracties gaven het een voorzichtig welkom tijdens het debat, maar de Groenen en de Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links i vonden dat het de jeugdwerkloosheid, andere sociale zorgen en bescherming van het milieu niet voldoende aanpakt.

Verder benadrukten de vertegenwoordigers van de fracties van Europese Conservatieven en Hervormers i en Europa van vrijheid en democratie dat de EU mede verantwoordelijk is voor de stijgende jeugdwerkloosheid.

REF. : 20130701STO14743