JTI ECSEL (ECSEL)

ECSEL staat voor 'Elektronische Componenten en Systemen voor Europees Leiderschap'. Het maakt deel uit van een groter Europees plan om Europese instellingen, overheden en ondernemingen samen te laten werken. Het was een JTI (Joint Technology Initiative) op het terrein van elektronische componenten en systemen. De nadruk ligt bij ECSEL op nanotechnologie en geïntegreerde systemen. Het European Technology Platform EPoSS is eveneens in ECSEL opgenomen. ECSEL is de opvolger van de gezamenlijke technologie-initiatieven i Artemis i en Eniac i en ging in 2014 van start.

ECSEL maakt deel uit van een groter Europees plan om Europese instellingen, overheden en ondernemingen samen te laten werken. De nadruk ligt op nanotechnologie en geïntegreerde systemen. Door ECSEL hoopt de Europese Commissie i de samenwerking tussen de Europese instellingen, de lidstaten en ondernemingen op aandachtsgebied te verbeteren. Voor de periode 2014-2020 werd een bedrag van € 4,815 miljard gereserveerd.

Doelen

Het ECSEL-programma moet cruciale technologieën leveren om de Europese economie te stimuleren. Tegelijkertijd moet het de nadruk leggen op Europese milieuwaarden en de vrije markt. Daarbij is het de bedoeling een innovatieagenda op te zetten en obstakels voor bedrijven weg te nemen.

De specifieke doelen van ECSEL zijn:

  • verbetering van de Europese capaciteit voor de fabricage van halfgeleiders en slimme systemen
  • een leidende positie op het gebied van productieapparatuur en materiaalverwerking
  • een leidende positie op het gebied van ontwerp en systeemtechniek, met inbegrip van ingebedde technologieën
  • toegang voor alle belanghebbenden tot infrastructuur van wereldniveau voor ontwerp en fabricage van elektronische componenten en slimme systemen
  • stimulering van de ontwikkeling van ecosystemen waarin innovatieve mkb-bedrijven actief zijn, versterking van bestaande clusters en bevordering van het ontstaan van nieuwe clusters op nieuwe veelbelovende gebieden.

1.

Meer informatie