Gezamenlijk technologie-initiatief (GTI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Om de onderzoeksagenda van de Europese Unie beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven, kan de industrie het initiatief nemen voor een gezamenlijk technologie-initiatief (Joint Technology Initiative), een samenwerkingsverband van publieke en private partijen die samen een onderzoeksprogramma uitvoeren.

De financiering van het onderzoek wordt bij deze programma's dan ook gedeeld, 50% of minder komt voor rekening van de private instelling en de rest wordt betaald door de Commissie of een lidstaat.

JTI's worden uitgevoerd door een Gemeenschappelijke Onderneming van de Europese Unie.

1.

Meer informatie