Gezamenlijk technologie-initiatief (GTI)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Om de onderzoeksagenda van de Europese Unie beter af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven, kan de industrie het initiatief nemen voor een gezamenlijk technologie-initiatief (Joint Technology Initiative), een samenwerkingsverband van publieke en private partijen die samen een onderzoeksprogramma uitvoeren.

De financiering van het onderzoek wordt bij deze programma's dan ook gedeeld tussen private instellingen en de EU of haar lidstaten.

JTI's worden uitgevoerd door een Gemeenschappelijke Onderneming van de Europese Unie.

1.

Meer informatie