Gemeenschappelijke onderneming van de Europese Unie

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een Gemeenschappelijke Onderneming van de Europese Unie is een juridische entiteit die is vastgelegd in artikel 187 i van het VwEU i. De rechtspersoon wordt gebruikt voor activiteiten die zijn opgezet voor de 'efficiënte uitvoering van communautaire onderzoeksprogramma's, technologische ontwikkeling en demonstratieprogramma's.'

Binnen het zevende kaderprogramma voor onderzoek i onderneemt de EU gezamenlijke technologie-initiatieven i (JTI's), die door deze gemeenschappelijke ondernemingen worden uitgevoerd. Onder Horizon 2020 i zijn de meeste JTI's voortgezet.

1.

Overzicht Gemeenschappelijke Ondernemingen