Europarlementariërs Callanan en Harms over meer of minder Europa

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op donderdag 11 juli 2013, 11:59.

Meer of minder Europa, bezuinigen of investeren, en hoe kan de verdere uitbreiding van de EU aangepakt worden? Er is genoeg voor Martin Callanan, Brits lid van de Europese Conservatieven en Hervormers i en Rebecca Harms i, Duits lid van de Groenen i, om het over oneens te zijn. Onze Facebookfans kwamen tijdens de chat achter nog meer verschillen tussen de twee fractieleiders omdat ze niet alleen vragen stelden over de toekomst van Europa, maar ook over actuele onderwerpen, zoals het Prism-schandaal.

De twee fractieleiders waren het oneens over de vraag of er meer of minder Europa nodig was. Callanan zei: "Ik geloof zeker in minder Europa, omdat ik geloof dat Europa al teveel ingrijpt op gebieden van het nationale leven en daardoor individuele nationale identiteiten buiten spel zet." Harms zei: "Meer Europa betekent gemeenschappelijke inspanningen om de recessie te bestrijden en om de werkloosheid aan te pakken alsmede de gemeenschappelijke inspanningen om de financiële markten, met name door middel van een bankenunie, beter te controleren."

Ook verschilden ze in mening over hoe de verdere uitbreiding van de EU aangepakt moet worden. Callanan zei: "In het algemeen ben ik een voorstander van de uitbreiding en ik denk dat een breder, ondieper Europa beter is dan een klein, diep Europa." Harms zei echter: "Mijn idee is om eerst de bestaande EU te verdiepen en vervolgens te beslissen over uitbreiding."

De twee politici werd gevraagd over de beweringen dat de VS Europeanen en EU-instellingen i heeft bespioneerd. Callanan zei: "Tot nu toe hebben we geen enkel bewijs en voordat we haasten om een oordeel over de inlichtingendiensten te vellen moeten we niet vergeten dat zij vele terroristische incidenten hebben verhinderd door hun surveillance-activiteiten." Harms zei: "De instellingen, de politici en de burgers moeten geen doelen van de geheime diensten zijn zonder sterke ' checks and balances'."

Er waren ook vragen over hoe de EU democratischer gemaakt kan worden. Callanan zei: "Het antwoord is om meer macht terug aan de lidstaten te geven en te delegeren aan politieke organen waar mensen zich meer betrokken bij voelen." Harms antwoordde: "Wij zijn voorstander van de EU en van de burgers van de EU. Het 'Recht op water initiatief' heeft laten zien dat burgers in staat zijn om hun stem te laten horen in de EU."

REF. : 20130708STO16806