Ambitieuze natuurplannen zonder geld mogen boeren niet belemmeren.

Met dank overgenomen van P.J.M. (Pieter) Litjens i, gepubliceerd op dinsdag 26 maart 2013, 13:37.

Komende maand gaat staatssecretaris Dijksma met partijen praten over de nieuwe natuurwet. Dat lijkt lastig voor de VVD. Als regeringspartij kijkt de VVD met een kritische blik naar natuur. Anderzijds is er een Kamermeerderheid die meer ruimte wil voor natuur. Volgens natuurwoordvoerder Pieter Litjens van de VVD is dit geen probleem.

Wat wil de VVD met de natuurwet?

”Voor ons is het van belang dat de wet- en regelgeving eenvoudiger wordt dan hoe het was. Het wetsvoorstel van Bleker was een opeenstapeling van de drie onderliggende wetten. Wij zien liever een eenvoudiger beleid. Bij natuurbeleid wordt vooral gekeken naar ecologische en intrinsieke waarde en biodiversiteit. Wij zien meer in een beleid waarbij economie en ecologie hand in hand gaan. Bij natuurbeleid wordt ook rekening worden gehouden met de kosten en gevolgen hiervan voor ondernemers.”

Toch staat in het regeerakkoord dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in zijn geheel wordt uitgevoerd.

”Klopt. We moeten daarbij de ambities wel aanpassen aan het beschikbare budget. Als je natuur wilt aanleggen moet er geld zijn voor aanschaf, inrichting en onderhoud. Er moet snel duidelijkheid komen voor gebieden waar voorlopig geen EHS wordt aangelegd. Ondernemers moeten niet aan een lijntje worden gehouden. Ze moeten hun bedrijf gewoon kunnen ontwikkelen zolang er geen middelen zijn om in die gebieden EHS aan te leggen. Nieuwvestiging in deze gebieden moet worden voorkomen, maar bestaande bedrijven moeten wel kunnen ontwikkelen. Een boer die zijn stal wil uitbreiden, moet dat gewoon kunnen doen. Zorg in ieder geval dat bestaand gebruik kan worden gegarandeerd”

Hoe moet die duidelijkheid er komen?

”Ik verwacht dat Dijksma deze zomer met een plan komt waar de EHS wordt aangelegd en in welke gebieden voorlopig niet. Het najagen van hectares EHS is niet de oplossing. Er moet gekeken worden naar kwaliteit van natuur.”

En als het gaat om Natura 2000?

”Voor Natura 2000 geldt noblesse oblige. We hebben dit zo afgesproken en dan heb je niet de vrijheid om je zomaar terug te trekken. We moeten de Natura 2000-afspraken uitvoeren. Voor ontwikkeling van landbouw in Natura 2000-gebieden geldt een nee, tenzij principe. Ik vind wel dat we eerst Natura 2000 op land op een goede manier moeten doen. Natura 2000 op zee, waar de Kamer binnenkort over spreekt, is voor ons een brug te ver. "

Is het niet lastig om als regeringspartijen samen op te trekken, terwijl de natuurvisies zo ver uit elkaar liggen?

”Ik heb de indruk dat Dijksma er pragmatisch in zit. Ze weet heel goed dat er geld nodig is om plannen uit te voeren. Het is niet zo dat we als VVD tegen natuur zijn, maar je kan niet meer plannen uitvoeren dan waar je geld voor hebt. Dat ziet de staatssecretaris ook in. Het mag niet zo zijn als in de Crezeepolder, waarin boeren zijn onteigend voor natuur. Door geldgebrek wordt de natuur niet aangelegd, waardoor boeren de grond weer terugpachten. Het is heel ingrijpend voor boeren om onteigend te worden. Als dat gebeurt moet er wel goed over worden nagedacht en er moet voldoende geld zijn.”