COM(2013)557 EU - Internationale overeenkomst
Wijziging begroting nr. 7 bij algemene begroting 2013, afdeling III - Commissie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING nr. 7 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2013 ALGEMENE STAAT VAN ONTVANGSTEN STAAT VAN UITGAVEN PER AFDELING Afdeling III - Commissie

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 7 TO THE GENERAL BUDGET 2013 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission
 
Rechtsinstrument Internationale overeenkomst
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2013)557 NLEN
Extra COM-nummers COM(2013)557
Raadsdocument i 14180/13
Celex-nummer i 52013DC0557

2.

Key dates

Document 25-07-2013
Online publicatie 26-07-2013
Besluit 19-11-2013; 32014B0064

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.