Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom

Het programma voor onderzoek en opleiding van Euratom i was een onderzoeks- en trainingsprogramma op het gebied van kernenergie met de nadruk op het verbeteren van nucleaire veiligheid, beveiliging en stralingsbescherming. Op de lange termijn moesten deze activiteiten bijdragen aan het op een efficiënte, veilige en betrouwbare wijze koolstofvrij maken van het energiesysteem. Het ondersteunen van deze activiteiten droegen bij aan de doelstellingen van het Horizon-2020 i kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.

Het doel van het programma was nucleair onderzoek vanuit één orgaan te reguleren en onderzoeksinspanningen van lidstaten te coördineren. Daarnaast moest het met het oog op toekomstige kernfusie gerelateerde activiteiten van de Europese Unie nucleaire expertise in de Unie in stand houden.

Het programma werd in 2014 ingesteld ter aanvulling op het Horizon 2020 i-programma, het achtste kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie i. Het programma liep af op 31 december 2018.

1.

Meer informatie