EP-plannen voor aanpak georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2013.

Het Europees Parlement i heeft op woensdag een actieplan gepresenteerd voor het terugdringen van georganiseerde misdaad, corruptie en witwaspraktijken in de periode 2014-2019. Inbeslagname van financiële activa en het afknijpen van inkomsten van criminele organisaties staan boven aan de lijst. In het jaar 2013 waren er bijna 4000 internationale criminele organisaties in de EU actief.

Cijfers van Europol wijzen erop dat 3600 internationale criminele organisaties actief waren in de EU in 2013, waarvan 70% leden hadden uit verschillende landen.

Beschermen van EU financiële middelen

Europarlementariërs willen er op toezien dat personen die veroordeeld zijn voor internationale criminaliteit, corruptie of witwassen geweerd worden bij het bieden op overheidsopdrachten in de EU en dat het hen verboden wordt een functie te vervullen in de publieke sector

Leden van het parlement herhaalde hun wens om een Europees Openbaar Ministerie op te richten ten behoeve van de coördinatie van nationale onderzoeken en het tegengaan van criminele activiteiten die de financiële belangen van de EU raken. Een dergelijk instantie moet de beschikking hebben over de noodzakelijke financiële iddelen en personeel.

Het VN-Bureau voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC) schat dat illegale activiteiten goed zijn voor 3.6% van het mondiale BNP, terwijl de Commissie de schade veroorzaakt door corruptie in de EU op €120 miljard schat, vergelijkbaar met 1.1% van het Europese BNP.

Terugdringen geldstroom criminele organisaties

Om de financiële belangen van de EU te beschermen, vinden de Parlementariërs het van belang om activa van criminele organisaties te onteigenen. Voorstanders in het parlement pleiten ervoor het bankgeheim op te heffen en EU belastingparadijzen op te heffen. Volgens hen moeten in beslag genomen bezittingen worden gebruikt voor sociale doeleinden.

Stop mensenhandel

Parlementariërs eisen zwaardere straffen voor mensen die zich schuldig maken aan mensenhandel en willen een verbeterde bescherming van de slachtoffers om zo een einde te maken aan mensenhandel en uitbuiting. Ze willen dat acties op touw worden gezet op plaatsen waar sprake is van uitbuiting.

Mensenhandel levert rond de €25 miljard op in het criminele circuit en is van invloed op alle EU landen i. De Internationale Arbeidsorganisatie i (ILO) schat het totaal aantal gedwongen arbeiders in de EU op ongeveer 880.000 waarvan 270.000 slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting.

Maffiose criminaliteit

Parlementariërs vinden dat een definitie van "georganiseerde misdaad" (waartoe o.a. deelname aan een maffiose organisatie behoort) vastgesteld moet worden.

Match-fixing and kopen van stemmen

Leden vinden dat het omkopen van sportwedstrijden en het kopen van stemmen, zelfs als de voordelen immaterieel zijn, als criminaliteit moet worden bestempeld.

Achtergrond

De resolutie die woensdag is aangenomen bevat een actieplan voor het volgende Parlement, de Commissie i en de Raad i voor de bestijding van georganiseerde misdaad op internationaal, Europees en nationaal niveau. Het plan is geschreven door de Speciale Commissie voor Georganiseerde Misdaad, Corruptie en Witwassen van geld. Deze Commissie is opgezet in maart 2012 om een inschatting the maken van de gevolgen van maffiose activiteiten op de Europese economie en maatschappij en op basis hiervan wetsvoorstellen en andere maatregelen te presenteren.

Procedure: niet-wetgevende resolutie

REF. : 20131018IPR22665