Europese plaatselijke bijstand op energiegebied (ELENA)

ELENA was een subsidieprogramma van de Europese Commissie i en de Europese Investerings Bank voor ondersteuning bij investeringen op het gebied van energie. Het programma verleende publieke en particuliere projecten die gericht zijn op de implementatie van energie-efficiëntie, de distributie van hernieuwbare energie en stedelijke mobiliteit technische bijstand. De subsidie van ELENA kon worden gebruikt voor bijvoorbeeld haalbaarheids- en marktonderzoeken, energieaudits en voorbereiding van aanbestedingsprocedures.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i bood ondersteuning bij het aanvragen van een ELENA-subsidie. Een voorbeeld van een project gefinancierd onder ELENA was het verbeteren van de energie-efficiëntie van de gebouwen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en het opwekken van duurzame energie op zes campusgebouwen. ELENA droeg hier 2.3 miljoen euro aan bij.

ELENA werd in 2009 opgericht en is een afkorting van European Local Energy Assistance. Sinds 2014 viel het programma onder Horizon2020 i. Vanaf het begin af aan ondersteunde het projecten gericht op energie efficiëntie en de distributie van hernieuwbare energie. In 2016 kwamen daar ook projecten op het gebeid van duurzame en innovatieve stedelijke mobiliteit bij.