Fit for Health 2.0

Fit For Health 2.0 was een programma van de Europese Unie ter ondersteuning van bedrijven en onderzoekers die in internationaal verband werkten aan onderzoek op het gebied van volksgezondheid. Het programma bood midden- en kleinbedrijf (mkb), mkb-groeperingen en onderzoekers advies en begeleiding bij deelname aan door de EU gefinancierde onderzoeksprojecten.

Het programma bood bij alle fasen van onderzoekprojecten begeleiding zoals bij het opstellen van het projectvoorstel, het samenstellen van een consortium, het indienen van het voorstel en de onderhandelingsfase en strategietrainingen. Een voorbeeld van een initiatief onder Fit for Health is het Innovatieve Medicines i initiatieven, een gezamenlijk technologie-initiatief i van de Europese Unie.

Het programma liep van november 2013 tot 31 oktober 2017 onder het kaderprogramma Horizon 2020 i. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland i ondersteunde bedrijven en onderzoekers bij het verkennen van de mogelijkheden onder Horizon 2020.