Actief en ondersteund leven (AAL-programma) - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Actief en ondersteund leven (AAL-programma)

Active and assisted living programme logo

Dit gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma van de Europese Unie i, voluit Active and Assisted Living, is in 2008 onder de naam Ambient Assisted Living van start gegaan met als doel het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen door gebruik te maken van slimme ICT-toepassingen. Door de oplopende vergrijzing is de behoefte aan dergelijke oplossingen toegenomen.

Het programma heeft drie speerpunten:

 • 1. 
  Het vergroten van de beschikbaarheid van producten en diensten die gebruik maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT) voor:
  • het actief en gezond ouder worden
  • het verbeteren van de levenskwaliteit van ouderen en hun verzorgers
  • het bijdragen aan duurzamere zorgstelsels
 • 2. 
  Het bewerkstelligen van een kritische massa van trans-Europese toegepaste onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatie-activiteiten voor op ICT gebaseerde producten en diensten die gericht zijn op gezond ouder worden. Hierbij worden met name het midden- en kleinbedrijf en de gebruikers betrokken.
 • 3. 
  Het aantrekken van particuliere investeringen en het verbeteren van de voorwaarden voor industriële exploitatie door nationale wetgeving in de EU-landen meer met elkaar in lijn te brengen en gezamenlijk plannen op te stellen.

Het programma is in 2014 opgenomen in het overkoepelende programma Horizon 2020 i.

1.

Meer informatie