Europees meetkundig programma voor innovatie en onderzoek (EMPIR) - EU monitor

EU monitor
Zondag 25 oktober 2020
kalender

Europees meetkundig programma voor innovatie en onderzoek (EMPIR)

Het Europees meetkundig programma voor innovatie en onderzoek heeft tot doel om meetoplossingen te verbeteren, ter ondersteuning van innovatie, industrieel concurrentievermogen en de aanpak van maatschappelijke uitdagingen op de gebieden van gezondheid, milieu en energie. Goede metingen op internationaal niveau moeten ervoor zorgen dat onderzoeken in verschillende landen beter vergelijkbaar worden, waardoor uiteindelijk gemakkelijker overeenstemming kan worden bereikt over de aanpak van wereldwijde uitdagingen rondom energie, gezondheidszorg en klimaatverandering.

Daarom streeft het programma ook naar de oprichting van een geïntegreerd Europees systeem voor metrologisch onderzoek. Europese samenwerking op het gebied van metrologie zou noodzakelijk zijn omdat lidstaten afzonderlijk niet de kritische massa bereiken om op mondiaal niveau een rol van betekenis te kunnen spelen.

EMPIR is de opvolger van het Europees programma voor metrologisch onderzoek (EMRP), dat liep van 2009 tot 2013. Het programma is een zogenaamd artikel 185-initiatief i, wat betekent dat het is opgezet en wordt uitgevoerd in samenwerking met individuele lidstaten i. Het ondersteunt een aantal kerninitiatieven uit Europa 2020 i, waaronder de Digitale agenda voor Europa, de Innovatie-Unie en het efficiënte gebruik van hulpbronnen in Europa. Het programma wordt gefinancierd uit het Horizon 2020 i-budget voor de pijlers "Industrieel leiderschap" en "Maatschappelijke uitdagingen".

Namens Nederland neemt het Dutch Metrology Institute VSL deel aan EMPIR. Verdere Nederlandse deelnemers zijn kennisinstituten, universiteiten en bedrijven op het terrein van energiebesparing, milieu, gezondheid, nano- en microtechnologie en radiotherapie.

1.

Meer informatie