Programma Betere Opleidingen voor Veiliger Voedsel (BTSF)

Het programma Betere Opleidingen voor Veiliger Voedsel (EN: Better Training for Safer Food) heeft tot doel om ambtenaren in (kandidaat- i)lidstaten i te trainen in voedsel- en levensmiddelenrecht en regelgeving rond diergezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid. Door deelnemers op de hoogte te houden van de actuele wet- en regelgeving op deze gebieden moeten efficiënte en geharmoniseerde controles bewerkstelligd worden.

Het programma is ingesteld door de Europese Commissie i. Voor de ontwikkeling van trainingsactiviteiten worden oproepen voor specifieke projectvoorstellen gedaan vanuit de lidstaten. In Nederland functioneert de NVWA i als het nationale contactpunt.

1.

Meer informatie