Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2014, 19:06.

Payrollmedewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers die normaal in dienst zijn bij dezelfde werkgevers. Ik ben dan ook zeer tevreden dat er vandaag Kamerbrede steun was voor mijn plan om arbeidsvoorwaarden van payrollwerknemers en andere medewerkers gelijk te trekken.

Bij een payrollconstructie werken mensen bij een bedrijf, dat hen inhuurt van een ander bedrijf waar ze op papier in dienst zijn. Op die manier vallen deze mensen niet onder dezelfde cao als hun collega’s die wel direct bij het bedrijf in dienst zijn. Vaak krijgen zij minder betaald, hebben zij slechtere arbeidsvoorwaarden en kunnen zij makkelijker ontslagen worden. Deze constructies zorgen voor oneerlijke concurrentie en uitbuiting.

Daarom wil de PvdA dat payrollers bij alle arbeidsvoorwaarden gelijk worden behandeld, zodat zij bijvoorbeeld net zoveel verdienen als hun collega’s in vaste dienst. Het wordt dan onmogelijk de cao te ontduiken door middel van een payrollconstructie.

Wij willen af van de grote verschillen in beloning, pensioenregeling, mogelijkheden voor scholing en ontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden. Daarom heb ik bij de behandeling van de Wet Werk en Zekerheid de regering verzocht om ook te zorgen voor gelijke behandeling wat betreft de arbeidsvoorwaarden. Werknemers krijgen meer zekerheid en er is dan geen oneerlijke concurrentie meer.

In de Wet Werk en Zekerheid wordt al geregeld dat de speciale ontslagregels bij payrolling komen te vervallen, waardoor payrollmedewerkers dezelfde ontslagbescherming krijgen. In mijn motie stel ik voor dat alle arbeidsvoorwaarden gelijkgetrokken worden. Ik ben heel blij dat de Kamer dit idee heeft omarmd.