Fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op donderdag 13 maart 2014, 10:35.

De negatieve gevolgen van arbeidsmigratie voor de arbeidsmarkt worden door Lodewijk Asscher al voortvarend aangepakt. Maar ook de huisvesting van arbeidsmigranten vormt een probleem. Arbeidsmigranten worden vaak schandalig slecht gehuisvest tegen woekerprijzen. Te krappe behuizing leidt vervolgens tot overlast en vervuiling in wijken.

De lijsttrekkers van de PvdA in de gemeenten en de Tweede Kamerfractie lanceren een gezamenlijk plan (pdf) om dit aan te pakken. Iedereen die hier komt werken verdient een goed dak boven zijn hoofd en niemand mag de dupe zijn van woonoverlast die door uitbuiting wordt veroorzaakt.

Actieplan 'Fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten' (pdf) >

Actieplan 'Fatsoenlijke huisvesting arbeidsmigranten' (htm) >

Mensen willen een goede woning, prettige buren en een veilige omgeving. Maar als in een wijk op grote schaal Oost-Europese arbeidsmigranten in te kleine woningen worden gehuisvest, verloedert een wijk. Er is niets mis met een Poolse buur, maar er is wel wat mis met vijftien Polen in een eengezinswoning. Dat zorgt voor geluidsoverlast, vervuiling op straat en ruzies in het portiek. Voor de mensen die daarnaast wonen is hun huis niet meer hun thuis, en juist hen moeten we helpen.

Om dit aan te pakken krijgen gemeenten als het aan de PvdA ligt extra bevoegdheden om te voorkomen dat arbeidsmigranten zich concentreren in kwetsbare wijken of in kleine dorpskernen. Ook aan de praktijk dat werkgevers Oost-Europese arbeidskrachten zelf in een te kleine ruimte huisvesten wil de PvdA een einde maken: de werkgever mag niet ook de huisbaas zijn. Dat leidt vaak tot misbruik van de machtspositie en tot uitbuiting. Wij pleiten voor maximaal één bewoner per twaalf vierkante meter.