Meer banen en stages voor jongeren

Met dank overgenomen van M.I. (Mariëtte) Hamer i, gepubliceerd op zaterdag 1 maart 2014, 10:05.

De Partij van de Arbeid wil de jeugdwerkloosheid in Nederland aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer banen en stages voor jongeren te creëren. Daarom presenteer ik samen met verschillende lokale lijsttrekkers voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren, zodat we werkloze jongeren weer perspectief kunnen bieden.

Download het actieplan (pdf) >

Download het actieplan (htm) >

De door de crisis veroorzaakte jeugdwerkloosheid is ons een doorn in het oog. Veel te veel allochtone jongeren en jongeren zonder startkwalificatie zitten zonder baan. Maar ook steeds meer jongeren die traditioneel wel gemakkelijk een baan vinden, zitten inmiddels thuis. Jaarlijks verruilen duizenden jongeren de schoolbanken vrijwel direct voor een leven als permanent werkzoekende.

De aanpak van jeugdwerkloosheid is daarom topprioriteit. Juist in het begin van je loopbaan is het van belang dat je niet meteen op achterstand komt te staan. Onze voorstellen kunnen voor jongeren net dat kleine beetje verschil maken waardoor ze wel een baan krijgen. Dat biedt perspectief.

Dat verschil gaan we maken door in iedere gemeente te zorgen voor een banencoach die jongeren begeleidt bij het solliciteren, maar ook actief contact zoekt met werkgevers om jongeren aan het werk te krijgen. Want jongeren hebben soms hulp nodig, maar ook werkgevers kunnen soms een extra gebruiken.

Ook stellen we meer geld beschikbaar om banen en stages te creëren. Zo krijgen jongeren met een uitkering een jongerenvoucher, waarmee werkgevers die hun een baan aanbieden tot 2500 euro tegemoetkoming in de salariskosten kunnen krijgen.

Daarnaast willen we in iedere gemeente een stagefonds oprichten, waaruit stagekosten gedeeltelijk kunnen worden betaald. Tijdens een participatietop gaan onze wethouders afspraken maken met werkgevers over hoeveel banen en stages zij hier tegenover stellen.

Zo gaan we de groeiende jeugdwerkloosheid te lijf. Door jongeren te ondersteunen, door werkgevers actief te benaderen en ze soms net dat beetje extra steun te geven, zodat ze jongeren een kans geven. Op die manier geven we deze jongeren zo snel mogelijk weer perspectief zodat zij hun creativiteit, kennis en sociale vaardigheden kunnen ontplooien.