Wetswijziging voorgesteld voor nazorg aan 18+ jongeren

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op woensdag 2 april 2014, 2:01.

Vera Bergkamp heeft vandaag een amendement ingediend voor aanpassing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om te zorgen dat jongeren die de jeugdzorg verlaten, betere nazorg krijgen. Het gebrek daaraan leidt nu voor een deel van hen tot grote problemen, zoals bijvoorbeeld dakloosheid, uitbuiting of criminaliteit. Jaarlijks kloppen bijna 9000 jongeren aan bij een opvanghuis, omdat zij geen onderdak hebben en geen hulp van ouders of familie krijgen bij het zelfstandig worden. Veel van deze jongeren hebben een verleden in de jeugdzorg. Nog onlangs organiseerde Vera Bergkamp een hoorzitting in de Tweede Kamer naar aanleiding van een schokkende documentaire over een meisje met een licht verstandelijke beperking dat op haar 18e verjaardag vertrok uit de jeugdzorg zonder aansluitend veilig onderdak en inkomen geregeld te hebben. De Federatie Opvang pleit al jaren voor een artikel in de wet om beleid voor deze groep kwetsbare jongeren concreet te maken. Het voorgestelde amendement vraagt dat gemeenten in hun beleidsplan voor de WMO aangeven op welke manier zij nazorg regelen voor jongeren die, ook na het verlaten van de Jeugdzorg, nog enige tijd begeleiding of bescherming nodig hebben tot zij op eigen benen kunnen staan. Vera Bergkamp zegt hierover: "Met dit amendement willen we bereiken dat alle gemeenten de continuïteit van de 'zorg' waarborgen voor jongeren die door het bereiken van een bepaalde leeftijd geen jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet meer kunnen ontvangen, maar dat wel nodig hebben. Dit betekent dat er een goede aansluiting moet komen tussen de Jeugdwet en de WMO. In de praktijk zien we dat dit echt nodig is. Jongeren vallen soms tussen wal en schip vanwege hun leeftijd en het stoppen van hulp. Omdat gemeenten straks verantwoordelijk zijn voor zowel de Jeugdwet als de WMO, biedt dit kansen om het nu beter te gaan regelen ten opzichte van de huidige praktijk. Ik hoop dan ook op brede steun voor het D66 amendement." De Federatie Opvang is erg blij dat dit amendement is ingediend en hoopt dat de overige partijen in de Tweede Kamer het voorstel zullen steunen. De verwachting is dat de Tweede Kamer het gehele wetsvoorstel WMO in de maand april zal behandelen.