Ongelijke behandeling homoseksuele leraren verbieden

Met dank overgenomen van V.A. (Vera) Bergkamp i, gepubliceerd op dinsdag 8 april 2014, 2:18.

Morgen wordt er gedebatteerd over het wetsvoorstel om de zogenaamde “enkele-feitconstructie” uit de Algemene wet gelijke behandeling te schrappen. Vorig jaar werd deze wet ingediend door D66, de VVD, PvdA, SP en GroenLinks. De wet heeft naar verwachting in de Tweede en de Eerste Kamer een meerderheid. Het is het laatste onderdeel van het roze stembusakkoord dat door de Tweede Kamer wordt behandeld.

Niet discrimineren

D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: “Met dit wetsvoorstel willen wij bereiken dat scholen in het bijzonder onderwijs en andere instellingen op godsdienstige grondslag in hun personeelsbeleid niet meer kunnen discrimineren op grond van homoseksualiteit. De “enkele-feitconstructie” laat nog te veel onduidelijkheid bestaan over de vraag wat zogenaamde “bijkomende omstandigheden” zouden kunnen zijn. Een instelling mag een medewerker niet ontslaan omdat deze homoseksueel is, maar wel vanwege “bijkomende omstandigheden”. Wat deze zijn, is onduidelijk. En dat geeft ruimte voor discriminatie. Onze initiatiefwet schrapt de “enkele feit constructie” en geeft concreet aan dat discriminatie op grond van homoseksualiteit niet mag.”

Roze Stembusakkoord

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van de afspraken die met het ‘Roze Stembusakkoord’ op 3 september 2012 zijn gemaakt. In dit akkoord spraken de niet-confessionele partijen af om vijf kwesties op het gebied van emancipatie te regelen. De indieners - Vera Bergkamp (D66), Tamara van Ark (VVD), Keklik Yücel (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Jesse Klaver (GL) - vertrouwen erop dat de wet zal worden aangenomen in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer ligt ook nog het wetsvoorstel om geen nieuwe weigerambtenaren aan te nemen. Het verplichten van voorlichting over seksualiteit op scholen, de verbetering van de juridische positie van lesbische ouders en de erkenning van de genderidentiteit van transgenders zijn al gerealiseerd.

De oorspronkelijke indieners van het wetsvoorstel zijn Boris van der Ham (oud-Kamerlid D66), Anouschka van Miltenburg (VVD), Jetta Klijnsma (PvdA), Jasper van Dijk (SP) en Ineke van Gent (oud-Kamerlid GroenLinks).