19/05: Pensioenen: bij het CDA in de beste handen

Met dank overgenomen van M.G.H.C. (Ria) Oomen-Ruijten i, gepubliceerd op dinsdag 20 mei 2014, 1:52.

In de discussie over de Europese verkiezingen voeden met name partijen als 50+ en de SP de kiezers met de slogan: "Europa moet met de handen van onze pensioenen afblijven".

Wie kan beter een einde maken aan deze ongegronde bangmakerij dan de rapporteur van het Europees Parlement. Als "rapporteur" - schrijver van een wetgevend rapport - was ik (Ria Oomen) verantwoordelijk voor verschillende rapporten over pensioenen, de AOW en de meeneembaarheid van pensioenrechten die in het buitenland zijn opgebouwd.

In alle rapporten en richtlijnen staat nergens dat Europa de pensioenleeftijd bepaalt. Dat kan ook simpelweg niet, omdat de pensioengerechtigde leeftijd steeds meer afhankelijk wordt van de levensverwachting. Die levensverwachting loopt zeer uiteen in Europa: mensen in het oosten van de EU worden gemiddeld nog geen 70 jaar oud, terwijl de gemiddelde levensverwachting in West-Europa tegen de 85 jaar is.

Wat Europa wel aanbeveelt, is dat langer en meer gewerkt gaat worden. We hebben te maken met een stijgend aantal gelukkig en langer levende mensen oftewel met een "verzilverende" bevolking. Het aantal jongeren en werkenden die de premie moeten betalen, wordt drastisch kleiner. Dat zou in de komende jaren betekenen dat de AOW-premie op een kleinere groep moet worden omgeslagen en dus hoger gaat worden. De solidariteit tussen generaties, tussen jong en oud, komt daarmee behoorlijk onder druk te staan.

Kortom, langer doorwerken is nodig. Vergeten wordt echter, vooral ook in Nederland, dat meer mensen aan het werk moeten. Onder het huidige kabinet is geen programma meer dat helpt om al die 50-plussers die nú aan de kant staan, weer aan het werk te krijgen. Nederland kan veel leren van de mooie voorbeelden in de Scandinavische landen. In Noord-Europa is het aantal oudere werklozen beduidend lager dan bij ons; dit is vooral bewerkstelligd door deze mensen geen baan- maar juist een werkgarantie te geven.

Daarnaast bestaat er geen wetgeving om de buffers van de pensioenfondsen te verhogen. Een voorstel hiertoe kreeg dankzij de bovengenoemde rapporteur én het Europees Parlement geen steun.

Er komt nieuwe wetgeving die het grensoverschrijdend functioneren van pensioenfondsen wil verbeteren. Ook in dit nieuwe voorstel staat niets over een verhoging van de buffereisen. Wat er wel in staat, is dat deelnemers aan pensioenfondsen beter geïnformeerd moeten worden over hun pensioen. Juist omdat de bijdrage aan pensioen "gewoon" uitgesteld loon is, hebben deelnemers aan een pensioenfonds gewoon recht op betere en ook echt inzichtelijke informatie.

Dus laat u niet misleiden en bangmaken.