Milieu: 239 miljoen euro beschikbaar in 2014 voor projectvoorstellen - EU monitor

EU monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Milieu: 239 miljoen euro beschikbaar in 2014 voor projectvoorstellen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op woensdag 25 juni 2014.
Milieu: 239 miljoen euro beschikbaar in 2014 voor projectvoorstellen
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 juni 2014

Milieu: 239 miljoen euro beschikbaar in 2014 voor projectvoorstellen

De Europese Commissie heeft de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het LIFE i-financieringsprogramma voor milieuprojecten gepubliceerd. Het LIFE-subprogramma Milieu verstrekt in 2014 238,86 miljoen euro voor de ontwikkeling en uitvoering van innovatieve manieren om in heel Europa i uitdagingen op milieugebied aan te gaan. Daarbij wordt gefocust op natuur- en biodiversiteitsbehoud, efficiënt hulpbronnengebruik, milieubeleid en -bestuur en milieu-informatie.

Europees commissaris voor Milieu Janez Potočnik i: "Innovatieve projecten voor milieu en natuurbehoud in heel Europa zullen meer middelen krijgen dan ooit tevoren. Zo wordt bijgedragen aan de verwezenlijking van duurzame groei door investeringen in een economie die efficiënt omspringt met hulpbronnen, en worden de lidstaten en lokale autoriteiten geholpen bij het uitvoeren van plannen en strategieën op belangrijke beleidsterreinen als natuur, lucht, afvalstoffen en water.”

Het subprogramma maakt deel uit van het LIFE-programma van de EU voor 2014-2020, waarin de komende zeven jaar 2 592 miljoen euro voor het milieu wordt vrijgemaakt. Daarnaast wordt ondersteuning geboden voor beter bestuur en beleid, verspreiding van informatie en bewustmaking inzake milieukwesties.

Met het oog op de voorbereiding worden geïnteresseerde organisaties aangemoedigd zo spoedig mogelijk hun projectideeën te ontwikkelen, partnerschappen met belanghebbenden aan te gaan en op zoek te gaan naar aanvullende financiële ondersteuning. Voor "klassieke projecten" stelt de Commissie in het bijzonder prijs op voorstellen die aansluiten bij de prioritaire projectthema's die zijn opgenomen in het meerjarige LIFE-werkprogramma voor 2014-2017.

De uiterste termijn voor het indienen van aanvragen voor klassieke projecten is 16 oktober 2014. Voor geïntegreerde projecten is de uiterste termijn vastgesteld op 10 oktober 2014. De volgende oproep tot het indienen van LIFE-voorstellen heeft betrekking op exploitatiesubsidies voor non-profitorganisaties die zich op Europees niveau met klimaat- en milieuvraagstukken bezig houden, en wordt in de herfst uitgebracht.

Achtergrond

LIFE is een EU-financieringsprogramma dat sinds 1992 loopt en meer dan 4 000 projecten heeft medegefinancierd. Het EU-LIFE-programma voor milieu en klimaatactie 2014-2020 is in twee programmeringsperioden verdeeld: 2014-2017 en 2018-2020.

Meer informatie

Details over de oproep tot het indienen van voorstellen

Meerjarig werkprogramma LIFE voor 2014-2017

LIFE-homepage