Enquêtecommissie woningcorporaties: Wijzigingen wetgeving 'hadden beter en sneller gekund'

vrijdag 27 juni 2014

DEN HAAG (PDC i) - Op dag veertien van de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties werd de voormalige Kamerleden Staf Depla i (PvdA i),Bas Jan van Bochove i (CDA i) en Pieter Hofstra i (VVD i) gevraagd naar de uitvoering van hun controlerende taak in het debacle rondom de woningcorporaties. Alledrie erkenden dat het wetgevings- en besluitvormingstraject sneller had gekund en dat zij daar mede verantwoordelijk voor waren. 'Natuurlijk was ik medeverantwoordelijk voor de besluitvorming, dingen hadden beter en sneller gekund', verklaarde Hofstra.

VVD'er Pieter Hofstra vond de verzelfstandiging geen verkeerde keuze, maar had het toezicht graag anders gezien. Hofstra wilde een krachtig, onafhankelijk toezichtorgaan, maar zijn motie daarover werd afgewezen waarna het toezicht bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) kwam te liggen. Ook Van Bochove, oud-Tweede Kamerlid voor het CDA en samen met Staf Depla initiatiefnemer van een motie die leidde tot deze parlementaire enquête, geloofde aanvankelijk in woningcorporaties als maatschappelijke ondernemingen. Maar al snel werd hem duidelijk dat het toezicht op de sector niet voldeed: 'Het externe toezicht van het ministerie op de woningcorporaties was beperkt'.

In 2005 werd bekend dat de ministeriële verantwoordelijkheid tekortschoot bij het toezicht op de sector. Depla, jarenlang woordvoerder wonen en oude wijken voor de PvdA in de Tweede Kamer i, verschafte de commissie inzicht over de reden waarom het wijzigen van de wetgeving zo lang op zich liet wachten. Volgens de PvdA'er was het lastig om verschillende politieke stromingen op één lijn te krijgen. De liberalen wilden volgens hem een kleinere sector, het CDA steunde op het maatschappelijk middenveld en links wilde vasthouden aan overheidsinvloed. 'Qua ijver en vlijt scoor ik hoog, het resultaat is onvoldoende', aldus Depla.

Bron: NRC Handelsblad & Aedes