Hoe het Parlement en het Voorzitterschap van de Raad samenwerken

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op maandag 30 juni 2014, 12:05.

Op 1 juli neemt Italië het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie i over van Griekenland i. In de Raad zijn de regeringen van de EU vertegenwoordigd. Het Europees Parlement i werkt altijd nauw samen met de voorzittende lidstaat om er voor te zorgen dat het wetgevingsprogramma van de EU soepel functioneert. Hier leest u hoe dat wordt gedaan.

Het voorzitterschap van de Raad van de EU, waar ministers bijeenkomen, krijgt elke zes maanden een nieuwe voorzitter. Het voorzittende land zit de vergaderingen van de Raad voor, moet akkoorden tussen de lidstaten bereiken en onderhandelt met de andere EU-instellingen, met inbegrip van het Parlement en de Commissie, namens alle leden van de Raad.

Aanwezigheid bij plenaire debatten en commissievergaderingen

Wanneer het voorzitterschap naar een nieuwe lidstaat overgaat, komen de vertegenwoordigers in de plenaire vergadering de prioriteiten van het voorzitterschap voor de komende zes maanden aankondigen. Op 2 juli zal de Italiaanse minister-president, Matteo Renzi, uiteenzetten wat hij ziet als de belangrijkste kwesties van de EU voor de komende zes maanden. De Italiaanse ministers zullen later deze prioriteiten in detail te bespreken in de parlementaire commissievergaderingen.

Volgens een andere traditie zal het uitgaande voorzitterschap op dezelfde dag met de leden debatteren over de resultaten van haar werk als Voorzitter van de Raad.

De voorzittende lidstaat is gedurende zes maanden bij de plenaire debatten en commissievergaderingen aanwezig als vertegenwoordiger van het standpunt van de EU-regeringen.

Onderhandelingen

Toen het Verdrag van Lissabon i de medebeslissingsprocedure als de standaard manier van wetgeven in de EU maakte, werd onderhandelen met het Parlement een veel belangrijker taak voor het voorzitterschap.

Tegenwoordig hebben op de meeste wetgevingsgebieden het Parlement en de Raad gelijke zeggenschap. Zij proberen dus om op de hoogte te blijven van elkaars standpunt om zo snel een aanvaardbaar compromis te vinden. Dit wordt gewoonlijk bij informele bijeenkomsten van de EP-leden met het roulerende voorzitterschap en de ambtenaren van de Commissie bereikt.

In de zeldzame gevallen waarin dergelijke vergaderingen de meningsverschillen niet oplossen, zorgt een formele procedure, bekend als de bemiddelingsprocedure, ervoor dat vertegenwoordigers van het Parlement en de Raad samenkomen en met een last-minute compromis komen of besluiten de betreffende wettekst op te geven.

REF. : 20140627STO50838