Reinette Klever op Dagelijkse Standaard: "Terug met die zorgmiljarden!"

Met dank overgenomen van R.J. (Reinette) KleverĀ i, gepubliceerd op dinsdag 18 november 2014, 1:59.

Zorgverzekeraars hebben geen winstoogmerk maar winst maken doen ze allemaal, 1,4 miljard in 2013. Een recordbedrag en dat terwijl de zorgpremie vorig jaar voor het eerst naar beneden ging. Als leek zou je dus de conclusie kunnen trekken dat de premie nog meer naar beneden kan. Immers zoveel winst dat is moreel toch niet meer uit te leggen. Maar nu de eerste zorgpremies voor 2015 bekend zijn, wordt het duidelijk dat de zorgverzekeraars er anders over denken. Eenmaal gewend aan het binnen harken van vele miljoenen euro's is het natuurlijk moeilijk om hier mee te stoppen, laat staan de miljoenen weer terug te geven.

De opgepotte winsten bij de zorgverzekeraars bedragen inmiddels een kleine 10 miljard euro. Rekening houdend met de extra uitgaven als gevolg van de overheveling van zorg uit de AWBZ en rekening houdend met de nieuwe eisen uit Europa (Solvency II) ten aanzien van het aanhouden van reserves, hebben de zorgverzekeraars 3 miljard euro teveel op de plank liggen. Dat geld kan en moet terug naar de premiebetaler en dat zou betekenen dat de zorgpremie dit jaar met 250 euro per verzekerde omlaag kan. Ofwel zo'n 20 euro per maand. Maar het tegenovergestelde gebeurt. De premies gaan met 10 tot 15 euro omhoog.

Ik hoor vaak het argument dat het geen zin heeft om het ene jaar de premie te verlagen en het andere jaar weer te verhogen: 'We willen geen jojo-effect'. Maar dat is geen reden om een teruggaaf van 250 euro tegen te houden. De premie hoeft daarna niet omhoog, de reserves zijn nog steeds hoog genoeg. Ook De Nederlandse Bank heeft gezegd dat hogere reserves in principe niet nodig zijn. Zelfs in het meest slechte scenario, waarin een zorgverzekeraar door tegenslagen zijn reserves moet aanspreken is er nog geen groot probleem. Reserves zijn er namelijk voor om tegenslagen op te vangen. Nergens wordt bepaald dat je reserves niet mag gebruiken. En welke risico's lopen zorgverzekeraars eigenlijk? Welke tegenslagen kunnen ze verwachten? Een ebola-uitbraak? Mis! Dat komt voor rekening van de overheid. Het grootste risico dat zorgverzekeraars lopen zijn beleggingsfouten. Verliezen op investeringen en vastgoed. Ze gokken namelijk met ons premiegeld en daarom maken ze graag winst.

In 2013 zei minister Schippers nog: 'Ik zou liever willen dat ze de winst niet in de zorg staken, maar dat de premie omlaag gaat.' En ze beloofde de zorgverzekeraars hierop aan te spreken. Ik vraag me af hoe dat gesprek verlopen is, resultaat heeft het in ieder geval niet opgeleverd. Het wordt daarom tijd dat de minister een wet maakt om de winsten terug te laten vloeien naar de premiebetaler. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. De PVV zal hier deze week tijdens de begroting om vragen. Zorg kost geld, maar niet zoveel als dit kabinet ons wil laten geloven. We betalen al jaren miljarden teveel en die willen we terug.

Lees hier het opiniestuk op Dagelijksestandaard.nl