Nieuw internetportal voor verzoekschriften: gebruiksvriendelijker en transparanter

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op vrijdag 21 november 2014, 14:25.

De nieuwe website is gemakkelijker in gebruik

Het nieuwe internetportal voor verzoekschriften van het Europees Parlement is nu online. Het is ontworpen om het voor de burgers mogelijk te maken verzoekschriften online te ondertekenen en de voortgang van verzoekschriften in het Parlement te volgen. Het doel is om het proces gebruikersvriendelijker en transparanter te maken. Klik op de link om de nieuwe portal te proberen.

Iedere Europese burger heeft het recht om zorgen aan het Europees Parlement te communiceren. Dit kan een klacht zijn over de toepassing van een EU-wet of een verzoek tot het Parlement om een standpunt over een specifiek onderwerp aan te nemen. Het nieuwe internetportal verzoekschriften maakt het makkelijker om een verzoekschrift in te dienen.

De nieuwe website is interactiever. Het is mogelijk een verzoekschrift te tekenen, naar verzoekschriften te zoeken voor indiening - om doublures te voorkomen - en om verzoekschriften in het Parlement te volgen.

REF. : 20141119STO79618