Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is een leningsinstrument van de Europese Commissie i en de Europese Investeringsbank (EIB) i. Het fonds is een belangrijk onderdeel van het Investeringsplan voor Europa om de structurele economische groei in de EU te bevorderen. Het EFSI verleent EU-garanties om particuliere investeerders aan te trekken en zo het vertrouwen op het gebied van investeringen te bemoedigen. Het fonds staat ook wel bekend als het Junckerfonds.

Het fonds wordt deels publiek gefinancierd. De Europese Commissie staat garant voor een deel van de investeringen, de EIB leningen kan uitgeven die een hoger risicoprofiel hebben dan gebruikelijk. Door deze vorm van risicodekkende leningen wordt het voor private partijen aantrekkelijker gemaakt om in het fonds te investeren. Het fonds ondersteunt strategische investeringen in essentiële sectoren zoals infrastructuur, energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, onderzoek en innovatie, milieu, landbouw, digitale technologie, onderwijs, gezondheidszorg en sociale projecten.

In Nederland werd in juni 2015 het Nederlandse Investerings Agentschap (NIA) opgericht om Nederlandse investeerders en financiële instellingen te ondersteunen bij aanvragen voor EFSI. Sinds 2020 heet dit agentschap Invest-NL.

Meer informatie op Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.

Meer informatie