De eerste drie programma’s voor plattelandsontwikkeling krijgen groen licht

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 12 december 2014.

1.

De eerste drie programma’s voor plattelandsontwikkeling krijgen groen licht

Brussel, 12 december 2014

De Europese Commissie i heeft vandaag de eerste drie van 118 plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) goedgekeurd die zijn gericht op het verhogen van het concurrentievermogen van de landbouwsector van de EU, zorg voor het platteland en het klimaat en het versterken van het economische en sociale weefsel van plattelandsgemeenschappen in de periode tot en met 2020. De 118 meerjarenprogramma's, die op nationaal of regionaal niveau worden uitgevoerd, worden in de periode 2014-2020 ondersteund met in totaal 95,6 miljard EUR EU-financiering uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en zullen daarbovenop nationale, regionale en particuliere financiering losmaken.Naast de programma's van vandaag - de nationale POP's voor Denemarken, Polen en Oostenrijk - zullen vóór het eind van het jaar nog eens zes programma's* [1] worden goedgekeurd, zodat programma's ter waarde van meer dan 20 miljard EUR goedkeuring zullen hebben gekregen.

EU-commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan i:

  • "Onze plattelandsgebieden — met de landbouwsector en de vele andere soorten ondernemingen die daar zijn gevestigd — verschaffen ons banen, rust- en ontspanningsmogelijkheden, natuurschoon en aangename plekken om te leven en te werken. Maar ze moeten worden geholpen om hun volle potentieel te ontsluiten. De volgende generatie plattelandsontwikkelingsprogramma's staat klaar om daarvoor te zorgen. Vandaag hebben we de eerste drie goedgekeurd, en volgende week volgen er nog eens zes - goed voor ongeveer 22 % van de uitgaven voor plattelandsontwikkeling uit de EU-begroting. Naar schatting zullen tegen Pasen programma's ten belope van ongeveer een derde van de financiering groen licht hebben gekregen.
  • Een van de sterke punten van onze aanpak op het gebied van plattelandsontwikkeling is dat we zes centrale prioriteiten hebben, maar dat elke lidstaat of regio programma’s moet uitwerken die op zijn situatie zijn toegespitst. Vandaag zien we daar goede voorbeelden van: het Poolse programma is erop gericht meer dan 22 000 banen te creëren, investeringssteun aan ongeveer 200 000 landbouwbedrijven te bieden en zo'n 1 800 producentengroeperingen op te richten.
  • In Denemarken gaat bijzondere aandacht naar het bevorderen van innovatie, met als doelstelling bijna 1 000 "groene banen" te creëren, maatregelen om het areaal van de biologisch landbouw te verdubbelen en investeringen in milieuvriendelijke landbouwmethoden.
  • In Oostenrijk wordt prioriteit gegeven aan klimaat- en milieukwesties, met als streefdoel 80 % van het landbouwareaal zodanig te beheren dat de biodiversiteit wordt beschermd en verhoogd, en aan opleidingsmogelijkheden voor meer dan 600 000 landbouwers. Verder is het de bedoeling ongeveer de helft van de plattelandsbevolking toegang te bieden tot betere diensten, zoals snelle breedbandverbindingen.
  • In mijn geboorteland Ierland heb ik gezien dat een moderne en dynamische landbouwsector een motor voor economische groei en werkgelegenheid kan zijn, met name in plattelandsgebieden. Dankzij de met EU-middelen ondersteunde programma's voor plattelandsontwikkeling hebben de lidstaten en regio's de sleutel in handen om dat potentieel te ontsluiten."

Achtergrond

In het kader van de plattelandsontwikkeling, de zogeheten tweede pijler van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, ontvangen de lidstaten EU-middelen die ze op nationaal of regionaal niveau beheren door middel van meerjarige, gecofinancierde programma's. In totaal zijn er 118 programma’s gepland in alle 28 lidstaten.

 
number of RDPs by country
Bron: Europese Commissie: Rapid persberichten

In de nieuwe plattelandsontwikkelingsverordening voor de periode 2014-2020 zijn zes economische, ecologische en sociale prioriteiten gesteld, en in de programma's zijn duidelijke doelstellingen opgenomen om aan te geven welke resultaten er moeten worden geboekt. Om hun acties beter te coördineren en een zo groot mogelijke synergie met de andere Europese structuur- en investeringsfondsen ( ESI-fondsen) te bereiken, is met elke lidstaat een partnerschapsovereenkomst gesloten waarin zijn brede strategie voor door de EU-gefinancierde structurele investeringen wordt belicht.

[1] De volgende plannen moeten vóór eind 2014 worden goedgekeurd: Finland (vasteland), Portugal (vasteland) en 4 Duitse plannen (het nationale kader, het Duitse netwerk voor het platteland en de regionale programma’s voor Sachsen en Sachsen-Anhalt)

IP/14/2606

 

Contactpersoon voor de pers

Daniel ROSARIO (+ 32 2 295 61 85)

Voor het publiek:

Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail