COM(2015)161 EU
Ontwerp gewijzigde algemene begroting 2015 nr. 4 ivm het voorstel voor terbeschikkingstelling van middelen uit het solidariteitsfonds voor Roemenië, Bulgarije en Italië

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP VAN GEWIJZIGDE BEGROTING Nr. 4 BIJ DE ALGEMENE BEGROTING 2015 IN VERBAND MET HET VOORSTEL VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN MIDDELEN UIT HET SOLIDARITEITSFONDS VAN DE EU VOOR ROEMENIË, BULGARIJE EN ITALIË

officiële Engelstalige titel

DRAFT AMENDING BUDGET N° 4 TO THE GENERAL BUDGET 2015 ACCOMPANYING THE PROPOSAL TO MOBILISE THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND FOR ROMANIA, BULGARIA AND ITALY
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2015)161 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)161
Raadsdocument i 9767/15
Celex-nummer i 52015DC0161

2.

Key dates

Document 15-04-2015
Online publicatie 17-04-2015
Besluit 07-07-2015; 32015B1768

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.