Steun aan innovatie voor sterkere groei in Europa - EU monitor

EU monitor
Zondag 20 september 2020
kalender

Steun aan innovatie voor sterkere groei in Europa

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 7 mei 2015.

Om de innovatiecapaciteit en de internationale concurrentiekracht van Europa te verbeteren, zijn extra inspanningen nodig om baanbrekende ideeën te stimuleren en de commerciële toepassing ervan te ondersteunen. Dat is een van de conclusies die kan worden getrokken uit de meest recente ranglijst van innovatieprestaties binnen Europa.

Uit het Scorebord voor de Innovatie-unie 2015 van de Europese Commissie i blijkt dat het algemene innovatieniveau van de EU stabiel is gebleven. De effecten van de crisis op de innovatie-inspanningen van de private sector zijn echter nog merkbaar. Zo is er sprake van een daling in het aantal innovatieve bedrijven en in de risicokapitaalinvesteringen, de innovaties van kmo's, het aantal patentaanvragen, de uitvoer van geavanceerde technologische producten en de verkoop van innovatieve producten. Er is weliswaar vooruitgang geboekt op het vlak van personele middelen, bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling en de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek, maar deze verbeteringen zijn onvoldoende om tot sterkere innovatieprestaties te leiden.

Op de algemene ranglijst is Zweden opnieuw de innovatieleider, gevolgd door Denemarken, Finland en Duitsland. De snelst groeiende innovatoren zijn Malta, Letland, Bulgarije, Ierland, het Verenigd Koninkrijken Polen. Wereldwijd gezien wordt de EU op het vlak van innovatie nog altijd overtroefd door de VS, Japan en Zuid-Korea.

Carlos Moedas i, commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, zei hierover: "Wij hebben meer investeringen nodig om de innovatieprestaties van de EU een impuls te geven. Dit moet hand in hand gaan met betere voorwaarden en een eengemaakte markt voor innovatieve producten en diensten in Europa. Wij zijn hier op EU-niveau mee bezig en staan klaar om de lidstaten te helpen bij hun hervormingen om hun overheidsinvesteringen effectiever te maken."

Het Europees fonds voor strategische investeringen zal essentieel zijn op het gebied van onderzoek en innovatie, vooral om de financiering door risicokapitaal weer op het niveau van vóór de crisis te brengen. Daarnaast streeft de Commissie er via de kapitaalmarktenunie naar om bedrijven, met name kmo's, betere toegang tot financiering te bieden. Ook het versterken van de synergie-effecten tussen Horizon 2020 (het EU-programma voor de financiering van onderzoek) en structuurfondsen zal een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de investeringsniveaus.

Via de nieuwe beleidsondersteuningsfaciliteit gaat de Commissie de lidstaten helpen hun nationale systemen voor onderzoek en innovatie te hervormen en meer te profiteren van innovatie door bedrijven.

In het kader van de strategie voor een eengemaakte markt zullen later dit jaar verdere stappen worden gepresenteerd op weg naar een innovatievriendelijker ondernemingsklimaat. Daarnaast zal worden gewerkt aan het eenheidsoctrooi en aan het innovatiegerichter maken van normen.

Tegelijkertijd is de Commissie bezig de digitale transformatie van de industrie te versnellen en een ondernemingsklimaat te creëren waarin innoverende bedrijven kunnen floreren en zij de intellectuele-eigendomsrechten op hun innovaties eenvoudiger en op betaalbare wijze kunnen beschermen.

Zie het informatieblad voor een samenvatting van de ranglijst van het Scorebord voor de Innovatie-unie en de afzonderlijke samenvattingen van de innovatieprestaties van de 28 EU-lidstaten en andere Europese landen.

Achtergrond

Het jaarlijkse Scorebord voor de Innovatie-unie biedt een vergelijkende analyse van de prestaties van de EU-lidstaten op het gebied van onderzoek en innovatie. Het scorebord is een praktisch, niet-bindend instrument, waarmee de lidstaten de sterke en zwakke punten van hun onderzoeks- en innovatiesystemen kunnen analyseren en kunnen zien waar ze hun inspanningen moeten concentreren om hun innovatieprestaties een impuls te geven. Op het scorebord zijn naast de EU-lidstaten ook Servië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, IJsland, Noorwegen en Zwitserland vertegenwoordigd. Op basis van een kleiner aantal internationaal beschikbare indicatoren krijgen ook Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Rusland, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en Zuid-Korea een plaats op het scorebord. Het Scorebord voor de Innovatie-unie 2015 gaat vergezeld van een aanvullende analyse, die de lidstaten aan de hand van afzonderlijke indicatoren rangschikt (bijlage H).

Het Scorebord voor de Innovatie-unie bestrijkt het gehele innovatiesysteem en analyseert de innovatieprestaties van zowel de publieke als de private sector. Het scorebord is gebaseerd op 25 verschillende indicatoren, onder meer met betrekking tot de externe voorwaarden voor innovatie, de omvang van innovatieactiviteiten binnen bedrijven en de positieve gevolgen die dit heeft voor de economie als geheel.

Meer informatie over het Scorebord voor de Innovatie-unie:

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

IP/15/4927

 

Contactpersoon voor de pers

Voor het publiek: