COM(2015)300 EU - Vaststelling begroting EU
Algemene begroting van de EU voor 2016

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

ONTWERP van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2016 - Algemene inleiding - Algemene staat van ontvangsten - Algemene staat van ontvangsten en uitgaven per afdeling

officiële Engelstalige titel

DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2016 - General Introduction - General statement of revenue - General statement of revenue and expenditure by section
 
Rechtsinstrument Vaststelling begroting EU
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2015)300 NLEN
Extra COM-nummers COM(2015)317; COM(2015)513
Raadsdocument i 11706/15
Celex-nummer i 52015DC0300

2.

Key dates

Document 24-06-2015
Online publicatie 25-06-2015
Besluit 25-11-2015; 32016B0150R(01);32016B0150

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de Europese rechtsgrond, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.