Eerste Kamerverkiezingen 1995

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 29 mei 1995 kozen de Provinciale Staten i een nieuwe Eerste Kamer i. Er deden zich flinke verschuivingen voor. Winnaar was de VVD, die met elf zetels winst bijna verdubbelde. Van de regeringspartijen ging de PvdA twee zetels achteruit en D66 vijf. VVD, PvdA en D66 vergrootten wel samen hun meerderheid van 40 naar 44 zetels. Het CDA verloor er acht zetels. AOV, SP en een samenwerkingsverband van regionale partijen en De Groenen waren nieuwkomers.

Anders dan in 1986 i was in 1994 afgezien van verkiezingen voor de Eerste Kamer. Formeel waren die in dat jaar nodig geweest, vanwege aanvaarding van voorstellen in eerste lezing tot herziening van de Grondwet. In 1986 oordeelde het kabinet na advies van de Raad van State i dat de Senaatsverkiezingen i niet mochten worden uitgesteld. In 1995 oordeelden beide Kamers dat dit wel mocht. De ontbinding van de Eerste Kamer bij grondwetsherziening i zou overigens spoedig daarna geheel vervallen.

Inhoudsopgave

  1. Uitslag
  2. Gekozenen

1.

Uitslag

Partij

1995

1991

verschil

VVD i

23

12

+11

CDA i

19

27

-8

PvdA i

14

16

-2

D66 i

7

12

-5

GroenLinks i

4

4

0

AOV i

2

0

+2

SGP i

2

2

0

RPF i

1

1

0

GPV i

1

1

0

SP i

1

0

+1

POG/Groenen

1

0

+1

2.

Gekozenen

Lijstaanvoerder van de VVD was oud-minister Frits Korthals Altes i. Op plaats drie stond als nieuwkomer voormalig VVD-leider Hans Wiegel i. Ook de oud-bewindslieden Gijs van Aardenne i, Wim van Eekelen i en Dick Dees i waren nieuwe senatoren, terwijl oud-minister Leen Ginjaar i zijn zetel behield. Tot de nieuwkomers behoorden verder oud-AKZO-topman Aarnout Loudon i en oud-topman van de elektriciteitsbedrijven Niek Ketting i.

Bij het CDA was Piet Steenkamp i de lijsttrekker. Hij werd gevolgd door fractievoorzitter Luck van Leeuwen i. Tot de nieuwkomers behoorden voormalig Tweede Kamerlid Hannie van Leeuwen i, oud-minister Ernst Hirsch Ballin i en voormalig CNV-voorzitter Henk Hofstede i.

Lijstaanvoerder bij de PvdA was Senaatsvoorzitter Herman Tjeenk Willink i. Nieuwkomers waren de oud-staatssecretarissen Elske ter Velde i en Job Cohen i, het Amsterdamse raadslid Annemarie Grewel i en de oud-Tweede Kamerleden Thijs Wöltgens i en Erik Jurgens i. Voorkeurstemmen in de Gelderse Staten zorgden dat Meine Pit i zijn zetel in de Senaat behield, ten koste van oud-Tweede Kamerlid Piet Stoffelen i. Willem van de Zandschulp i had na een voorkeursactie door zijn PvdA-gewest alsnog een verkiesbare plaats op de lijst gekregen.

Bij GroenLinks was Wim de Boer i lijstaanvoerder. De lijst was verbonden met die van de SP, die werd geleid door de Heerlense advocaat Jan de Wit i. Bij D66 was Eddy Schuyer i lijsttrekker.

Bij RPF en GPV waren respectievelijk Egbert Schuurman i en Kars Veling i opnieuw lijstaanvoerder. Bij de SGP werd zittend Eerste Kamerlid Gerrit Holdijk i de nieuwe nummer één op de lijst.

Voor een Platform van Onafhankelijke Groepen (POG) en De Groenen kwam Marten Bierman i in de Senaat, hoewel hij tweede op de kandidatenlijst was. De lijst was aangevoerd door F. Kuperus van de Federatie Gemeentebelangen Friesland. In POG werkten provinciale en lokale partijen uit Friesland, Drenthe, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg samen.

De zetel van het AOV werd bezet door oprichter Martin Batenburg i, die echter met voorkeurstemmen was gekozen en in juni zou worden geroyeerd als partijlid. De tweede zetel werd bezet door J. Hendriks i, die evenwel behoorde tot de Groep-Nijpels (later Senioren 2000).

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

 

Meer over