Eerste Kamerverkiezingen 1991

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In de op 28 mei 1991 gekozen Eerste Kamer i was het CDA met 27 zetels veruit de grootste fractie. Na de slechte uitslag bij de Statenverkiezingen i was al duidelijk dat de PvdA een fors aantal zetels moest inleveren. Dat werden er tien. Winst was er voor D66, GroenLinks en SGP. Regeringspartijen CDA en PvdA hadden samen een meerderheid van 43 zetels.

Inhoudsopgave

  1. Uitslag
  2. Gekozenen

1.

Uitslag

Partij

1991

1987

verschil

CDA i

27

26

+1

PvdA i

16

26

-10

VVD i

12

12

0

D66 i

12

5

+7

GroenLinks i

4

3*

+1

SGP i

2

1

+1

RPF i

1

1

0

GPV i

1

1

0

*De voorgangers van GroenLinks (PPR, PSP en CPN) haalden bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1987 alledrie één zetel)

2.

Gekozenen

De lijst van het CDA werd geleid door Eerste Kamervoorzitter Piet Steenkamp i, gevolgd door fractievoorzitter Ad Kaland i. Op de lijst stonden de oud-bewindslieden Gerrit Braks i, Kees van Dijk i en Virginie Korte-van Hemel i, alsmede Tweede Kamerlid Huib Eversdijk i. Opvallende nieuwkomer was verder Jos van Gennip i, de directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor het CDA. Lid werd ook fiscaal deskundige prof. Willem Stevens i. Partijvoorzitter Wim van Velzen i keerde terug.

Bij de PvdA was de verkiezing van Herman Tjeenk Willink i met voorkeurstemmen opmerkelijk. Hij was namelijk beoogd Eerste Kamervoorzitter, maar stond niet op een verkiesbare plaats. Vijf stemmen in Provinciale Staten van Zuid-Holland zorgden voor zijn verkiezing. Dat ging ten koste van Joop van den Berg i, voormalig directeur van de Wiardi Beckman Stichting. Tot de nieuwkomers bij de PvdA behoorden Tweede Kamerlid Kees Zijlstra i.

De VVD-lijst werd geleid door fractievoorzitter David Luteijn i. Oud-minister Frits Korthals Altes i kwam over vanuit de Tweede Kamer. Nieuwgekozen was verder de aanstaande partijvoorzitter Dian van Leeuwen i.

Tot de D66-fractie trad als nieuweling wederom een hoogleraar toe, Jacqueline Soetenhorst-de Savornin Lohman i. Andere nieuwkomers waren het voormalige Tweede Kamerlid Elida Tuinstra i en de architect Edo Spier i.

Bij GroenLinks was Wim de Boer i (PPR) lijstaanvoerder, gevolgd door oud-CPN-senator Fenna Bolding i. De lijsten van SGP, RPF en GPV werden geleid door respectievelijk Driekus Barendregt i, Egbert Schuurman i en Kars Veling i.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

 

Meer over