Eerste Kamerverkiezingen 1987

Met dank overgenomen van Parlement.com.

In de op 9 juni 1987 gekozen Eerste Kamer i behielden regeringsfracties CDA en VVD samen slechts een meerderheid van 38 zetels. Dat kwam doordat de VVD vier zetels verloor. De partijen hadden hun lijsten verbonden i. Bij de voorafgaande Statenverkiezingen i speelde de vraag of de regeringsfracties hun meerderheid zouden behouden een belangrijke rol. De kleine linkse partijen leden verlies, terwijl de PvdA juist fors won dankzij herstel ten opzichte van de Statenverkiezingen van 1982.

Inhoudsopgave

  1. Uitslag
  2. Gekozenen

1.

Uitslag

Partij

1987

1986

verschil

CDA i

26

26

0

PvdA i

26

17

+9

VVD i

12

16

-4

D66 i

5

6

-1

PPR i

1

2

-1

CPN i

1

2

-1

SGP i

1

2

-1

PSP i

1

2

-1

RPF i

1

1

0

GPV i

1

1

0

2.

Gekozenen

Nieuwe leden bij het CDA waren partijvoorzitter Wim van Velzen i, oud-CNV-voorzitter Harm van der Meulen i en de hoogleraar openbare financiën Peter Boorsma i. De enige oud-minister was Roelof Kruisinga i. Senaatsvoorzitter en voormalig CDA-voorzitter Piet Steenkamp i werd herkozen.

In de sterk gegroeide PvdA-fractie waren oud-regeringscommissaris Herman Tjeenk Willink i, de voormalige Tweede Kamerleden David van Ooijen i en Eefje Klaassens-Postema i, en oud-VPRO-voorzitter en kunstkenner Jan Kassies i opvallende namen. De PvdA-fractie bestond voor een derde uit vrouwen.

Door de stem van onder anderen vier Groningse VVD-Statenleden wist Loes Vonhoff i, echtgenote van de Groningse commissaris van de Koningin Henk Vonhoff i, haar zetel te behouden. Dat ging ten koste van de Limburger Frans Feij i. Fractievoorzitter Guus Zoutendijk i was geen kandidaat meer. Nieuwe fractievoorzitter werd David Luteijn i. Oud-minister Leendert Ginjaar i bleef lid.

Een nieuw lid bij D66 was de hoogleraar criminologie Peter Hoefnagels i. D66 was een lijstverbinding aangegaan met de PPR. Voor die partij bleef Bas de Gaay Fortman i de enige senator. De CPN hield met de 27-jarige Fenna Bolding i een vertegenwoordiger in het parlement. Voor de PSP was de planologe Titia van Leeuwen i het enige Eerste Kamerlid.

Namens SGP, RPF en GPV bleven Driekus Barendregt i, Egbert Schuurman i en Jan van der Jagt i de vertegenwoordigers in de Senaat.

Overzicht

Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van de gekozenen.

 

Meer over