Voorbereiding Europese LNV-Raad kent veel verschillende onderwerpen

Met dank overgenomen van B.Ch. (Bart) de Liefde i, gepubliceerd op woensdag 9 december 2015, 3:44.

Spreektekst Algemeen Overleg Land- en Natuur- en Visserijraad op 9 december 2015

 
alttekst ontbreekt in origineel bericht
Bron: Blog Bart de Liefde

Alleen het gesproken woord geldt.

Voorzitter,

Dan enkele vragen over de Russische boycot van Europese varkensvleesproducten. Zijn er veranderingen ten opzichte van de informele landbouwraad op 16 november? Het is toch te gek voor woorden dat door de lokale uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in Baltische staten export uit de hele EU wordt platgelegd? Mijn fractie steunt de oproep van België om de boycot van varkensvlees Europees bij Rusland aan te kaarten en niet bilateraal.

Voorzitter,

Op 28 oktober heet het EP het voorstel voor nationale importverboden van GGO’s verworpen. Een duidelijk signaal zou je zeggen, helemaal nadat een groot aantal nationale lidstaten een negatief subsidiariteitsoordeel heeft gegeven. In de beantwoording van het SO van 16 november gaf de staatssecretaris aan dat hij het Luxemburgse voorzitterschap verzoekt om dit onderwerp op de agenda te zetten voor de komende landbouwraad. Ik zie het er niet op staan. Hoe zit dit? Wil de staatssecretaris dit onderwerp alsnog ter sprake brengen en de Commissie verzoeken om dit voorstel in te trekken?

Voorzitter,

De staatssecretaris schrijft dat één van de prioriteiten tijdens het voorzitterschap het in balans brengen van het kwekersrecht en octrooirecht is. We hebben hier al vaak over gesproken en het zou goed zijn als er nu eindelijk duidelijkheid komt.

Voorzitter,

De regeling voor jonge boeren en andere projecten, zoals agrarisch waterbeheer, die via de tweede pijler via de provincie zouden worden opengesteld zijn nog steeds niet van start gegaan. Deze had er al in 2014 moeten zijn! Maar op dit moment is er 1 provincie die de regeling heeft opengesteld en 1 provincie die bijna zo ver is. Dat is zeer zorgelijk. Hoe gaat de staatssecretaris ervoor zorgen dat alle provincies de uitvoering van de regelingen op orde krijgen? Wat zijn de gevolgen nu er zoveel vertraging is opgelopen?

Voorzitter,

Dan kort over innovatieruimte binnen de mestregels vanuit Europa. De VVD is blij dat de Commissie wil gaan kijken hoe verspilling van waardevolle grondstoffen als fosfaat voorkomen en hergebruikt kunnen worden. Hoe gaat de Commissie dit nu verder vorm gegeven? Wanneer wordt het realiteit en kan de Nederlandse agrarische sector meer ruimte voor innovatie verwachten? Dit ook met alle mestwetgeving die op hen afkomt. Kan de staatssecretaris de Kamer daar nader uitgebreid schriftelijke over informeren? Ook in het licht van het EU-voorzitterschap en de gestelde ambities.

Voorzitter,

Tot slot enkele visserij-onderwerpen.

Gisteren is de motie van de SGP, mede ondertekend door de VVD, aangenomen voor uitstel van de administratieve plicht bij de aanlandplicht. Kortheidshalve graag nader toelichting op de uitvoering? De VVD vreest een administratieve chaos met als gevolg willekeur bij controles op zee en aan land.

Voorzitter, dan het Tong-quotum. De Commissie heeft nog steeds geen uitsluitsel gegeven, de tijd dringt echter wel. Graag een reactie van de staatssecretaris.

Voorzitter,

De Noren hebben ons de haringoorlog verklaard. Zo was te lezen. De EU vissers krijgen geen toegang tot de wateren rond Spitsbergen, en de Commissie is in gesprek met de Noren. De VVD hoort graag de stand van zaken. En wat gebeurt er als de onderhandelingen mislukken en de Nederlandse visserij in 2016 wederom geen toegang hebben tot de wateren rond Spitsbergen?