19940 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Buurmeijer - Oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 april 1987 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Buurmeijer (PvdA) i en Leijnse (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat er bijzondere aandacht wordt gegeven aan de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen door het lokale bestuur.

1.

Volledige titel

Voorstel van de leden Buurmeijer en Leijnse tot oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen

2.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.