19940 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel-Buurmeijer - Oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 9 april 1987 aanhangig gemaakt door de Tweede Kamerleden Buurmeijer (PvdA) i en Leijnse (PvdA) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is dat er bijzondere aandacht wordt gegeven aan de arbeidsmarktpositie van langdurig werklozen door het lokale bestuur.

1.

Volledige titel

Voorstel van de leden Buurmeijer en Leijnse tot oprichting en bekostiging van gemeentelijke arbeidspools voor langdurig werklozen

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn drie nota's van wijziging, een nota van verbetering en drie amendementen ingediend.

3.

Documenten

(24 stuks)

2 1 januari 1986, voorstel van wet, nr. 2     KST19940N2K2
Voorstel van wet
 
2 9 april 1987, brief, nr. 1     KST19940N1K2
Geleidende brief
 
2 9 april 1987, memorie van toelichting, nr. 3     KST19940N3K2
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.