COM(2016)28 EU
Standpunt EU in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het door de Europese Unie in het ACS-EU-Comité van ambassadeurs in te nemen standpunt betreffende de herziening van bijlage III bij de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the European Union within the ACP-EU Committee of Ambassadors regarding the revision of Annex III of the ACP-EU Partnership Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2016)28 NLEN
Extra COM-nummers COM(2016)28
Procedurenummer i 2016/0012(NLE)
Celex-nummer i 52016PC0028

2.

Key dates

Document 25-01-2016
Online publicatie 25-01-2016
Besluit 04-07-2016; Besluit 2016/1098
Bekendmaking in Publicatieblad i 07-07-2016; PB L 182 p. 39-43

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.