COM(2016)303 - Sluiting van de Overeenkomst met de Regering van de Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 22 mei 2019
kalender

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Regering van de Republiek der Filipijnen inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Government of the Republic of the Philippines on certain aspects of air services
 
COM-nummer†i COM(2016)303 NLEN
Extra com nummers COM(2016)303
interinstitutioneel nummer†i 2016/0156(NLE)
EURlex-code†i 52016PC0303
Rechtsinstrument Besluit

2.

Gerelateerde informatie

 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, gegevens over de te volgen procedure, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en EuroparlementariŽrs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.