COM(2016)622 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten - EU monitor

EU monitor
Woensdag 15 juli 2020
kalender

COM(2016)622 EUe
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland - EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering aanvraag van Estland — EGF/2016/003 EE/aardolie en chemische producten

officiële Engelstalige titel

Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund following an application from Estonia– EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Begrotingsprocedure (BUD)
COM-nummer i COM(2016)622 NLEN
Celex-nummer i 52016PC0622

2.

Key dates

Document 28-09-2016
Online publicatie 28-09-2016
Besluit 23-11-2016; Besluit 2016/2099
Bekendmaking in Publicatieblad i 01-12-2016; PB L 326 p. 14-15

3.

Gerelateerde informatie

4.

Resulterende wetgeving

 

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de samenvatting van de European Parliament Legislative Observatory, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.