Op een menswaardige manier sterven

Met dank overgenomen van A.G. (Agnes) Wolbert i, gepubliceerd op donderdag 13 oktober 2016, 16:32.

Op 12 april 2001 voerde Nederland als eerste land ter wereld de euthanasiewet in. Daarmee werd eindelijk geregeld dat mensen die uitzichtloos en ondraaglijk lijden, op een menswaardige manier kunnen sterven. Sinds enkele jaren is er discussie of deze wet wel voor alle Nederlanders een uitkomst is. Ouderen die aangeven te willen overlijden, omdat zij hun leven voltooid vinden, mogen geen hulp krijgen bij zelfdoding. Dat komt omdat er nu een medische noodzaak moet zijn om euthanasie toe te staan. Mensen die willen stoppen met leven, maar geen medische klachten hebben, kunnen nu niet op een menswaardige manier sterven. Dat wringt.

De euthanasiewet is zorgvuldig opgesteld. Het besluit om over te gaan tot euthanasie is de zwaarste beslissing in iemands leven. En ook de zwaarste beslissing in het leven van familie, vrienden en van de arts van de persoon die niet meer verder wil leven. Euthanasie mag nooit lichtzinnig worden toegepast. De afgelopen jaren sprak ik steeds meer mensen die in de knel kwamen met de huidige wetgeving. Zij hebben een diepe wil om te sterven. Niet omdat zij eenzaam zijn, depressief, of psychische problemen hebben. Maar omdat zij vinden dat hun leven voltooid is. Omdat zij tevreden zijn met het leven wat achter hen ligt. Omdat zij iedere dag moeten leven terwijl zij er eigenlijk niet meer hadden willen zijn. Voor deze mensen moet er een antwoord komen.

Daarom is het goed dat het kabinet nu stappen wil zetten. De huidige euthanasiewet blijft gewoon bestaan. Maar het kabinet stelt voor om met een aparte wet te komen voor mensen die vinden dat hun leven voltooid is. Deze wet wordt net zo zorgvuldig opgesteld als de euthanasiewet. Voor mensen die bijvoorbeeld depressief of eenzaam zijn, is euthanasie niet het juiste antwoord. Net als voor mensen die in een verpleeghuis zitten en onvoldoende zorg krijgen. We moeten deze mensen juist een helpende hand bieden, goede zorg geven en als samenleving om hen heen gaan staan.

Deze nieuwe wet gaat daarom alleen gelden voor mensen die een diepe, intrinsieke, langdurige wil hebben om te sterven. En voor wie geldt dat deze wens op geen enkele andere wijze kan worden weggenomen. Er komen heldere criteria, zodat zorgvuldig door professionals getoetst kan worden of euthanasie het enige antwoord is op de vraag om hulp. Daarmee zorgen we dat mensen die zelf vinden dat hun leven voltooid is, op een menswaardige manier kunnen sterven. Dat is een belangrijke stap vooruit.