SEC(2011)1632 - COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 10 juli 2020
kalender

SEC(2011)1632 EUe
COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

COMMISSION STAFF WORKING PAPER IMPACT ASSESSMENT - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework

officiële Engelstalige titel

Commission Staff Working Paper - Impact Assessment - 2011 review of the Civil Protection regulatory framework accompanying the document Decision of the European Parliament and the Council on a Union Civil Protection Mechanism and on establishing a Civil Protection Financial Instrument for the period 2014-2020
 
Besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
COM-nummer i SEC(2011)1632 EN
Procedurenummer i 2011/0461(COD)
Celex-nummer i 52011SC1632

2.

Key dates

Document 20-12-2011
Online publicatie 20-12-2011
 

3.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

4.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.